CONTAINERS, STYCKEGODS OCH OMLASTNINGAR

Terminal och tullager

Vårt tullager och terminal ligger bara 400 meter från Skandiahamnen i Göteborgs hamn vilket ger oss en unik position att snabbt och effektivt kunna hantera och omlasta containers och lastbilar för både import och export.

Tack vare vårt nära läge till Skandinaviens största hamn kan vi ofta lossa importcontainers samma dag som fartyget anländer, vilket ger en betydande tidsbesparing för våra kunder.

Vi på Nordtrafiks Terminal förstår vikten av effektivitet och tillförlitlighet i hanteringen av import och export.

Vi hanterar allt från små till stora laster med noggrannhet, professionalism och yrkesstolthet. Vår expertis sträcker sig från emballering av gods till lastning och transport av containers. Vi säkerställer att ditt gods hanteras enligt konstens alla regler och bestämmelser.

Vi är erbjuder en komplett service för gods, kunder och leverantörer. Vi ser till att varje led i transportkedjan fungerar så enkelt och effektivt som möjligt. Både företag och privatpersoner.

Välj Nordtrafik som en pålitlig partner i din import- och exportverksamhet, där vi erbjuder den snabbhet och flexibilitet som krävs i dagens globala handel. Vårt engagemang för kvalitet och kundnöjdhet gör oss till det självklara valet för dina logistikbehov.

Kontakt Terminal Nordtrafik

Skagerack 3 (Skandiahamnen)
418 34 Göteborg

Telefon: 031 – 65 61 82 ( 08:00 – 16:30 )
E-post: terminal@nordtrafik.se
Öppettider: 09:00 – 16:00 ( Vardagar )

Hitta hit
Terminaltjänster
  • Tullager
  • Lastning och lossning av containers
  • Emballering, förvaring och transporter av gods
  • Godsmottagning
  • Förvaring
  • RoRo-service

Undrar du något eller önskar veta om vi kan hjälpa dig?
Kontakta oss. Vi står till tjänst.