Registrering som Tracker

Användaravtal
Genom att bocka för rutan här under accepterar jag att mina personuppgifter behandlas i enlighet med vad som framgår nedan.

Jag samtycker till att Nordtrafik AB behandlar de personuppgifter, inklusive personnummer) som jag har lämnat till Nordtrafik AB genom att fylla i de personuppgifter som begärs vid registrering på webbsidan www.nordtrafik.se. Samtycket omfattar även överföring av personuppgifterna till länder utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES).

Nordtrafik AB behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna fullgöra sina åtaganden mot dig (t.ex. leverera beställt gods samt lämna efterfrågad information) respektive lämna erbjudanden till dig avseende Nordtrafik ABs och dess samarbetspartners tjänster.
I fråga om dina personnummer så är det nödvändigt att behandla dessa för att gods skall kunna föras ut ur bland annat USA och för att gods skall kunna importeras från länder utanför EES till Sverige.

Nordtrafik AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in genom registreringen och du har rätt att en gång per år kostnadsfritt få besked om den behandling av dina personuppgifter som Nordtrafik AB utför. Dessutom har du alltid rätt att få felaktiga personuppgifter rättade. Om du har några frågor om Nordtrafik ABs personuppgiftshantering eller vill veta vilka uppgifter som finns registrerade om dig är du välkommen att ringa på telefon 031 – 65 61 80 eller skicka ett e-mail.

Jag har läst och godkänner användaravtalet med Nordtrafik AB.

Asterisk (*) betyder att fältet är nödvändigt för att du skall kunna registrera dig.

* Förnamn * Efternamn
* Personnummer (ange ååmmdd-xxxx)

Checka för denna box om du inte har ett Svenskt personnummer.

Passnummer (krävs för utlämnande av gods i USA)


* E-post (ange giltig epostadress)


* Lösenord
(tillåtna tecken är a-ö, A-Ö, 0-9 )
* Verifiera lösenord
* Gatuadress


* Postnummer * Postort
Telefon * Mobiltelefon
Välj T-Shirtstorlek


Företag Organisationsnummer


Vad är Tracker?

  • Det är ditt kundkonto hos Nordtrafik
  • Här kan du skapa och följa dina bokningar
  • Här får du direktinformation om dina bokningar
  • Här får du tillgång till prislistor
  • Här får du fullständig historik på dina orders
  • Det är gratis för privatpersoner och företag
Allmänna speditions- och uppdragsvillkor

Alla uppdrag utförs som förmedlare i enlighet med NSAB 2000. Nordtrafik ansvarar som transportör endast när Nordtrafik uttryckligen åtagit sig ett sådant ansvar eller utfärdat konossement i eget namn. Annars ansvarar Nordtrafik som förmedlare. De allmänna villkoren NSAB 2000 finns att tillgå genom denna länk. Nordtrafik svarar inte för lösgods packat i bilar.