Container och Styckegods till Cabo Verde

Container och Styckegods till Cabo Verde

Samlastning och helcontainers till Caboverde. Vi lastar regelbundet containers till Cabo Verde. Bilar, personlig tillhörigheter, båtar och MC. Bashamn är Mindelo. Helcontainers också till andra hamnar. Privatpersoner är välkomna. Ring för mer info....