Sjöfrakt i SEK
Tullvärde i USD
Tullvärde i SEK
Tullsats, baserat 6%
Införselmoms grund
Införselmoms
Terminalhantering GBG
Speditionsarvode GBG
Total Svenska kostnader
Svensk moms 25%
Du betalar

Denna kalkyl innehåller inte kostnader för transportförsäkring som är en option.