VAD ÄR BILL OF SALE?

Bill of sale är ditt inköpskvitto som ska presenteras för tullen. Det går bra med antingen kopia eller original.

När du lämnar in en bil hos vår agent behövs title/registration i original samt inköpskvitto i original. Mycket viktigt att du har en kopia på både title/registration och inköpskvittot. Title/registration samt inköpsvitto behövs vid införtullningen och till ursprungskontrollen.

Inköpskvittot skall innehålla uppgifter om köparen, säljaren, fordonet och/eller godset, inköpspris, datum samt signatur.

12 % VETERANBILSFÖRTULLNING - HUR FÅR MAN LÅGA MOMSEN?

Bilar och motorcyklar som är äldre än 30 år och i originalskick kan förtullas utan tullsats och med 12% moms.

Bilar skall uppfylla följande krav för att klassas som ett samlarfordon;

I ursprungligt skick, utan omfattande förändringar av chassit, styr- och bromssystemet, motor mm.

Minst 30 år gammal.

Av en modell eller typ som inte längre tillverkas.

Utlåtande från erkänd expert, t ex ansluten till Västsvenska Handelskammaren. Nordtrafik beställer Handelskammarintyg om bilen uppfyller ovanstående krav.

KAN JAG FÖRTULLA FORDONET SOM DELAR?

Nej, är det en bil ska den tullas som en bil. Om den är nedmonterad i delar kan du tulla den som delar men du kan INTE registrera fordonet vid ett senare tillfälle.

 

NÄR BEHÖVS EN ÖVERLÅTELSE?

Om fordonet alternativt godset ska förtullas in av någon annan än köparen enligt bill of sale (inköpskvittot) så måste en överlåtelse bifogas.

 

VAD ÄR EN TITLE ELLER PINK SLIP?

Title eller vehicle registration motsvarar Sveriges registreringsbevis.

 

HUR TULLAS 4-HJULINGAR?

Tullens bedömning är:
4 hjuling med backväxel tullas som bil (tullsats 10%)
4 hjuling utan backväxel tullas som motorcykel (tullsats 6-8%)

VAD ÄR STYRKANDE HANDLINGAR VID IMPORT AV FORDON?

Title eller vehicle registration kallas det amerikanska registreringsbeviset som ska skickas med rekommenderad post/bud eller lämnas in till vår agent tillsammans med bill of sale. Title i original och bill of sale skickas med bud till Nordtrafik AB när vår agent fått dokumenten i retur ifrån tullen.

Mycket viktigt att du får en kopia av title och bill of sale av säljaren. Detta behövs vid förtullningen.

HUR HANTERAS BILL OF SALE MED KLUMPSUMMA?

Om en klumpsumma på bill of sale avser fordon och delar måste en värdespecifikation bifogas så att fordonets värde och delarnas värde visas separat.

Exempel

Värdespecifikation

Angående inköpskvitto med beloppet 2500 USD för fordon inklusive reservdelar.

Av inköpsbeloppet på 2500 USD avser:

2000 USD Fordonsmodell tillverkningsår med vin# ange nummer
500 USD Reservdelar

Ort datum (åååå-mm-dd)

Förnamn Efternamn
Gatuadress 123
123 45 postort

underskrift fornamn efternamn

FÖRETAGSREDOVISNING AV IMPORTMOMS

Från och med den 1 januari 2015 skall företag (momsregistrerad) redovisa importmoms direkt till Skatteverket. Alltså inte som tidigare då man blivit debiterad tull och införselmoms via exempelvis Nordtrafiks faktura.

Vid import så redovisas importmomsen via den vanliga momsdeklarationen.

Vi debiterar tullavgifter som tidigare.

Importmomsen baseras på samma grunder som tidigare men kallas numera för Monetärt tullvärde. Vilket innebär, inköpspris, kostnader på plats och tull.

I samband med förtullning för företag skickar vi med vår faktura, en uträkning för att underlätta vid deklarationstillfället.

Den nya momsdeklarationen fyller du i:
Ruta 50, beskattningsunderlaget.
Ruta 60-62 moms.

För ytterligare information, ring:
Skatteverket 0771-567 567
Tullverket: 0771 – 520 520
Ytterligare information kan du få på www.skatteverket.se och på www.tullverket.se

HUR FUNKAR DET MED LÖSGODIS, RESERVDELAR OCH ANDRA LIKNANDE PINALER?

Det du behöver för att boka och skicka gods är:

Bokning från oss (går till agent och dig som kund) som görs innan leverans av gods till terminal i US.

 

Kopia på kvitto skall mailas eller skickas till agenten.

Märklappar som sätts på godset hos säljaren (fås vid bokning, för omärkt gods ansvaras ej).

Leveransadress för gods(terminaladress) och papper(kontorsadress) fås vid bokning.

Upphämtning av lösgods arrangeras inte av Nordtrafik utan vi rekommenderar att säljaren ordnar detta åt dig.

 

Gods måste MÄRKAS VÄL innan leverans till terminal i US eller annorstädes i världen, annars blir det enormt svårt att spåra eller veta vart gods skall.

VAD KRÄVS FÖR ATT FÅ TA IN ETT FORDON TULL- OCH MOMSFRITT?

Inflyttare: Som inflyttare kan du beviljas flyttsakstullfrihet för flyttsaker om du har haft din normala bostad i ett land utanför EU under en sammanhängande period av minst ett år. Du kan få flyttsakstullfrihet för ditt fordon eller för personlig egendom som du har ägt och använt under minst sex månader innan du flyttar till Sverige.

Återvändare: Som återvändare kan du beviljas flyttsakstullfrihet för flyttsaker om du har din normala bostad i Sverige men på grund av arbete har vistats i ett land utanför EU i minst ett år. Du kan få flyttsakstullfrihet för personlig egendom som du äger när du återvänder till Sverige. För att beviljas flyttsakstullfrihet för ditt fordon ska du ha ägt fordonet under minst ett år före flytten till Sverige.

Importförtullning FLYTTSAK
BEHÖVER JAG NÄRVARA PERSONLIGEN VID FÖRTULLNING?

Ja och Nej

Du kan personligen klarera godset hos Tullverket eller vi kan ombesörja att originaldokumenten skickas med bud (mot avgift) till Tullverket. Vid godsförtullning behöver du inte närvara personligen.

Dessa förtullningar genomförs separat och ska följas av kompletterande dokument.

Se mer på www.tullverket.se och www.vv.se

BOKNING AV FRAKT FRÅN USA

Plocka fram alla uppgifter du har tillgängliga när du skall boka. Numera kräver de flesta tullkontor i USA en kopia på köparens pass eller passnummer.

Vi kan boka upphämtning av bilen via vår agent eller bilen kan levereras till terminalen/hamnen.

Bokningsbekräftelse och eventuellt försäkringsbrev skickas per mejl. Du kan alltid kolla status på din bokning genom Tracker när du så önskar. 24 timmar per dygn, 365 dagar om året.

Observera!
För löst gods i bilar ansvaras ej.

Import från USA
HUR FUNKAR DET?

Du bokar frakten hos Nordtrafik AB innan du levererar godset till agent i USA och detta gör du med stor fördel via Tracker-systemet »

Du ordnar så att fordonet, tillsammans med title i original och bill of sale lämnas in till vår agent enligt överrenskommelse vid bokning. För styckegods räcker det med en bill of sale. Vi kan arrangera upphämtning av fordon och båtar om du inte kan lösa det på annat sätt.
Agenten hanterar exporten i Amerikanska tullen och lastar godset.

Nordtrafik aviserar dig om godsets ankomst och begär in kompletterande uppgifter.

Nordtrafik förtullar fordonet/godset.

Nordtrafik mejlar fakturan till dig när vi sammanställt alla omkostnader. Fakturan betalas till vårt bankgiro eller konto i Handelsbanken (ange alltid fakturanumret på inbetalningen).

När godset är klarerat och utlämningsklart aviseras du via SMS och per mejl.

Du kan hämta fordonet/godset i Göteborg eller också transporterar vi det hem till dig om detta önskas!

För bilar så ansöker Du själv från och med 4:e Februari 2008 om ursprungskontroll på www.transportstyrelsen.se

USA KARTA

Du kan hitta våra agenter på vår hemsida under Kontakt. På t ex Mapquest kan du sedan lägga in adressen och se på kartan var i USA dom finns och vilken hamn som är närmast din bil.

www.mapquest.com

NÄR KOMMER MIN BIL?

Vi mejlar en godsavisering och fullmakt för tulldeklaration när vi fått platsbokningen ifrån vår agent. Du kan följa inkommande fartyg på vår hemsida www.nordtrafik.se. Är du registrerad Tracker så kan följa din lasts väg via datorn.
Lossning, tullhantering och handelskammarintyg tar ca 3-4 dagar från ankomstdag.

FÅR MAN LÄGGA LÖST GODIS I SIN BIL?

Om du skeppar RoRo så är svaret definitivt nej.
Om du skeppar i container så är svaret ja, men Nordtrafik AB ansvarar ej för löst gods i bilen.

KAN MITT FORDON VARA FULLTANKAT?

Nej.
Enligt sjölagar och förordningar så får det inte finnas mer än en kvarts tank i fordon.

Inrikes transporter
KAN NI TRANSPORTERA HEM MIN BIL?

Ja det gör vi mer än gärna. Preliminärboka direkt på vår hemsida om du inte i samband med bokningen redan har bokat eller ring så hjälper vi dig att preliminärboka samt lämna ett pris på transportenkostnaden.

Prislistor för inrikesdragningar för bil finns åtkomligt om du registrerar dig som Tracker.

HUR FÅR EN SÄLJARE /SHIPPER TAG I ETT EIN#?

Genom att ansöka online på följande webbadress och följa instruktionerna:

Ansök om EIN#

 

Guideline på Engelska (kopiera och skicka till din säljare):
Go to this website:
Apply for an Employer Identification Number (EIN) Online
http://www.irs.gov/businesses/small/article/0,,id=102767,00.html

Click: APPLY ONLINE NOW

Click: BEGIN APPLICATION

Choose: SOLE PROPRIETOR

Click continue

Choose: SOLE PROPRIETOR

Click continue

Click continue

Choose: STARTED A NEW BUSINESS

Click continue

Fill in: FIRST NAME, LAST NAME, SS #

Choose: I AM THE SOLE PROPRIETOR

Click continue

Fill in: STREET, CITY, STATE, ZIP CODE, TEL NO.

Choose: NO

Click continue

Click continue

Choose: NO, NO, NO, NO, NO

Choose: OTHER

Choose: OTHER type: FULFILLING FEDERAL LAW
REQUIREMENTS

Click continue

Choose: RECEIVE LETTER ONLINE

Click continue

You will get your EIN#

If you have any questions you can call the tollfree number +001 (800) 829 49 33

KAN NI TRANSPORTERA HEM MITT GODIS?

Ja det gör vi gärna.
Vi kan bara lämna ett uppskattat pris men ombesörjer frakten hela vägen hem till dig.

KAN NI TRANSPORTERA HEM MIN MOTORCYKEL?

Nej, tyvärr inte.

Detta på grund av godsets beskaffenhet. Det är skrymmeskrävande och otympligt att lasta vilket skapar merkostnader, Det finns i dagsläget inga transportörer som kan garantera godsets skick under transporten och det är inget vi rekommenderar våra kunder.

Kan du så rekommenderar vi i första hand att du hämtar din motorcykel själv från våran terminal, det brukar vara billigare och betydligt säkrare.

Betalning
NÄR BETALAR MAN?

När vi har allt underlag som behövs vid förtullningen sammanställer vi fakturan som vi mejlar till dig.

HUR BETALAR MAN?

Betala till Nordtrafik AB

Fakturor och övriga betalningar sker till:

Handelsbanken clnr 6236 kontonummer 346 857 708

Bankgiro 420-3956 (ca 3 dgr fördröjning)

Notera fakturanummer på betalningen.

Payment to Nordtrafik AB by bank in foreign country. SWIFT:HANDSESS, IBAN: SE7560000000000346857708

Mark payment with invoice no.

Container mått
VILKA MÅTT HAR EN CONTAINER?

Container data ( i millimeter )

Typ 20´ DV
Utvändiga mått – L x B x H: 6058 x 2438 x 2591.
Invändiga mått – L x B x H: 5900 x 2350 x 2370.
Golvyta – 14 kvm
Volym – 33 kbm
Vikt – 2200 kg
Lastkapacitet – 21800 kg

 

Typ 40´ DV
Utvändiga mått – L x B x H: 12192 x 2438 x 2591.
Invändiga mått – L x B x H: 12050 x 2350 x 2370.
Golvyta – 28 kvm
Volym – 67 kbm
Vikt – 3900 kg
Lastkapacitet – 26600 kg

 

Typ 40´ HC
Utvändiga mått – L x B x H: 12192 x 2438 x 2896.
Invändiga mått – L x B x H: 12050 x 2350 x 2670.
Golvyta – 28 kvm
Volym – 75 kbm
Vikt – 4400 kg
Lastkapacitet – 26100 kg

www.nordtrafik.se
ANVÄNDS COOKIES PÅ ERA WEBBSIDOR?

Ja, vi använder oss av cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som
trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla webbplatser som använder sig av så
kallade cookies informera sina användare om detta.

Vad är en cookie då? En cookie är kort och gott en textfil som skapas och lagras
på din dator när du besöker och använder viss funktionalitet på en webbplats.
Det finns två olika typer av dessa cookies. En som kan lagra information
i en fil på din dator under en längre tid och som till exempel talar om
när du besökte sidan senast. Den andra typen kallas sessionscookies
och den sparar en cookie temporärt på din dator.

www.nordtrafik.se använder sessionscookies för att kunna styra funktioner i
sin trackertjänst.

Om du inte vill ha några cookies kan du välja att inte acceptera cookies
i din webbläsare. Kom då ihåg att denna webbplats ej kan garantera
full funktionalitet för dig som användare.

Vi rekommenderar dock att detta skall accepteras av din webbläsare
för en fullt fungerande tjänst.

VAD BEHÖVER JAG SOM ANVÄNDARE GÖRA FÖR ATT TRACKER-TJÄNSTEN SKA FUNGERA?

Det du behöver tänka på är följande saker.

1. JavaScript måste accepteras av din webbläsare.
2. Cookies måste accepteras av din webbläsare.
3. Sedan behöver du bara, kostnadsfritt, registrera dig och köra igång.

JAG HAR TEKNISKA PROBLEM MED WEBBSIDAN VAD GÖR JAG?

Om du har tekniska problem med webbsidan så kontakta våran webbavdelning genom att klicka här » och förklara ditt problem i detalj. Skicka även med vilket operativsystem(windows, mac, linux etc. ) som du kör på datorn och vilken browser(internet explorer, netscape, firefox, safari etc.) du använder dig av så det blir lättare att felsöka just ditt problem.

UPPHOVSRÄTT OCH MATERIAL PÅ WWW.NORDTRAFIK.SE

Allt innehåll på denna webbplats tillhör Nordtrafik AB. Om delar av den önskas användas för kommersiellt bruk skall en förfrågan skriftligen skickas till Nordtrafik AB, Stålverksgatan 4, 417 07 Göteborg. Övriga förfaranden ses som ett brott mot de upphovsrätt- och copyright-lagar som styrks enligt SRL.

I övrigt ses god netikett, väl synlig uppgift om ursprung och vem som äger upphovsrätten till matrialet, som acceptabel. Dock krävs godkännande av Nordtrafik AB.

JAG FÅR INGA MAIL FRÅN NORDTRAFIK AB, VAD GÖR JAG?

Om det inte skulle dyka upp några email från oss så kolla då om det fastnat i ditt spamfilter och hamnat under spam/skräppost. Skulle så vara fallet lägger du till domänen nordtrafik.se som betrodd avsändare för att kringgå detta problem.

Drabbade eposttjänster i dagsläget är vad vi vet:
Telia.se och Telia.com

Hotmail.com

Kom ihåg att vissa tjänster från oss tar ett par dagar att besvara såsom prisförfrågningar och bokningsbekräftelser m.m. så låt ett par dagar gå innan ni rapporterar in detta om du misstänker att du i n t e fått mail från oss.

KORT OM TJÄNSTEN ANKOMMANDE FARTYG

Den information som ges under Ankommande fartyg uppdateras cirka en gång per vecka eller så fort som vi får skeppningsdokument från rederi alternativt agent från avsändarlandet. Denna del uppdateras manuellt och kontinuerligt när sådan information är oss tillhanda.

Den externa tjänsten från MarineTraffic.com som kan visa var skeppen befinner sig på en karta m.m. ansvarar vi på Nordtrafik inte för och frågor om denna tjänst bör därför riktas dit. Observera att det ibland kan saknas uppgifter om vissa fartyg på MarineTraffic.com eller så kan uppgifter vara fördröjda.

KORT OM PRISER INRIKES USA

Prislistan för Inrikes USA har MapQuest.com kopplat till sig så man kan se på en karta var någonstans en zip-kod finns. Vi ansvarar ej för MapQuest.com och deras tjänst och ber därför att frågor kring denna tjänst riktas dit.

KORT OM TJÄNSTEN SPÅRA CONTAINER

Den externa tjänsten från www.shippingline.org som kan visa en containers status ansvarar Nordtrafik AB inte för och frågor om denna tjänst bör därför riktas dit. Observera att det ibland kan saknas uppgifter om vissa containers eller så kan uppgifter vara fördröjda.

Nya respektive trafiksnya bilar
VAD GÄLLER FÖR NYA RESPEKTIVE FABRIKSNYA BILAR?

För att kunna importera dessa så måste title i original finnas. Bilen måste ha varit i bruk i minst sex månader eller rullat sexhundra mil.

Vad gäller för export från Sverige
PRISFÖRFRÅGAN, VAD BEHÖVER JAG?

När du skickar eller ringer in en förfrågan till oss är det jättebra om du har följande information till hands.
Vilken typ av gods vill du exportera?
Personbil

Lastbil

Grävmaskin

Lastmaskin

Båt

Buss

Husvagn

Flyttgods

Motorcykel

Lösgodsgods

m.m. m.m.

 

Vart vill du exportera godset ( gärna mottagaradress )?

Vilka mått har godset ( Längd, bredd och höjd )?)

Vilken vikt har godset?

Vilket värde har godset, oftast det som kvitton visar?

 

Du kan antingen maila in din förfrågan sales [at] nordtrafik [punkt] se eller ringa in din förfrågan på 031 65 61 80.

Vi försöker besvara din förfrågan så fort som möjligt men erfarenheten säger att det är bäst att räkna med ett par dagar innan svar då det tar en stund innan alla involverade besvarat våra frågor och som vi i vår tur vidarebefordrar till dig som kund.

Har du ytterligare frågor så tveka inte att höra av dig.

Import container via Holland
KAN MAN TULLKLARERA GODS I HOLLAND TROTS ATT DET SKA TILL SVERIGE?

Svar ja. Det står dig fritt att göra din förtullning var du vill i EU.

EORI-nummer, Economic Operator Registration and Identification
HUR ANSÖKER MAN OM EORI-NUMMER?

Hos Tullverket ansöker du kostnadsfritt om Eori-nummer. Svenska företag behöver e-legitimation för att ansöka om Eori-nummer. De flesta Eori-ansökningar hanteras inom en timme. Eori står för Economic Operator Registration and Identification. När du ansöker om ett EORI-nummer registreras du i Tullverkets nationella databas och i EU:s centrala Eori-databas. Du behöver ha ett Eori-nummer om du ska göra en tulldeklaration eller någon annan tullrelaterad handling, som till exempel att ansöka om ett tillstånd eller en certifiering, behöver du ha ett Eori-nummer.

http://eoriwebb.tullverket.se/eoriexternalweb/login.jsf?lang=sv

KONTROLLERA OM DU HAR ETT EORI-NUMMER

Du kan enkelt kontrollera om du har ett Eori-nummer genom att skriva in SE+organisationsnummer/personnummer till exempel SE5565552121 hos europeiska kommissionen.

HUR SER ETT EORI-NUMMER UT?

Ett i Sverige tilldelat EORI-nummer består av landskoden SE + 10 siffror. För ekonomiska aktörer etablerade i Sverige är de tio siffrorna organisationsnummer eller för privatpersoner/enskilda firmor personnummer. Till exempel SE5565552121 hos europeiska kommissionen.