Filer och dokument

När man köper, säljer, skeppar eller transporterar gods så innebär det en uppsjö av nödvändiga dokument. På denna sida finner du en sammanställning av de vanligaste dokumentmallarna och hur du fyller i dom.
Allmänna speditions- och uppdragsvillkor:

Alla uppdrag utförs som förmedlare i enlighet med NSAB 2000. Nordtrafik ansvarar som transportör endast när Nordtrafik uttryckligen åtagit sig ett sådant ansvar eller utfärdat konossement i eget namn. Annars ansvarar Nordtrafik som förmedlare. De allmänna villkoren NSAB 2000 finns att tillgå genom denna länk. Nordtrafik svarar inte för lösgods packat i bilar.