Vi exporterar word wide

Export

På Nordtrafik är vi experter på exporttjänster. Med vår terminal i Göteborgs hamn erbjuder vi snabba och effektiva lösningar för att få ditt gods säkert över gränserna.

Vårt engagerade team hanterar allt från tulldeklarationer till specifika logistikbehov, vilket garanterar en smidig exportprocess för våra kunder

Export- Kostnad och bokning

Att göra en export är inte så komplicerat som det kan verka men då är det också viktigt att vi får den information vi behöver och att man följer de riktlinjer som ges av oss för att allt skall bli rätt och flyta på. Det finns vissa saker som ni skall tänka på.

Från (port of loading) och Till (port of discharge)
 • Ange alltid från var du vill att ditt gods skall skeppas och vart det skall tas emot, adress inklusive land.
Avsändare (shipper) och mottagare (consignee)
 • Anges alltid med personnamn, förnamn och efternamn, person-nummer, telefon, epost och adress.
Mått på det som skall transporteras
 • Anges alltid i längd, bredd samt höjd och det är de yttersta måtten som gäller.
 • Vikt är något som krävs och anges i kilogram.
Varuslag
 • För att bland annat förtullning och pris skall bli korrekt behöver vi veta vad det är för typ av gods exempelvis flyttgods, fordon etc. Gärna en inventarielista.
Värde på det som skall transporteras
 • Vad är värdet på det du skickar? Detta är till för tullen och försäkringsfrågor.
Skeppningssätt
 • Hur skall det skeppas? I container eller som RoRo.
Certifikat
När skall det skeppas
 • Det är viktigt att vi vet när du skall skeppa ditt gods. Dels för planering och dels för att kunna ge så korrekta uppgifter som möjligt till dig.
Offert

Om du fått en offert av oss baserat på tidigare nämnda uppgifter så är det också viktigt att komma ihåg att Om detta inte skulle stämma i verkligheten så kan det tillkomma kostnader och besvär som bara är onödiga. Så rätt information ger rätt förfarande och pris.

Förfarandet är tämligen enkelt och är enligt nedan lista.

 • Prisförfrågan– Du skickar oss en prisförfråga
 • Offert– Vi skickar dig en offert. Om du godkänner vår offert bokar vi godset och begär in papper och information som eventuellt kan ha missats, registreringsbevis, personuppgifter etc.
 • Bokning– När bokningen är gjord kommer vi att ge dig skeppningsinstrukioner. Exempelvis var du skall lämna in gods, avseglingsdatum etc.
 • Fakturering– När bokningen är gjord kommer vi att skicka dig en faktura som ska betalas peromgående. När fakturan är betald kommer du att få alla skeppnignsdokument och papper som rör bokningen.
 • Terminal– Du lämnar in gods på av oss angivna kriterier.
 • Skeppning– Godset lastas och skeppas.

 

Allmänna speditions- och uppdragsvillkor:

Alla uppdrag utförs som förmedlare i enlighet med NSAB 2000. Nordtrafik ansvarar som transportör endast när Nordtrafik uttryckligen åtagit sig ett sådant ansvar eller utfärdat konossement i eget namn. Annars ansvarar Nordtrafik som förmedlare. De allmänna villkoren NSAB 2000 finns att tillgå genom denna länk. Nordtrafik svarar inte för lösgods packat i bilar.