Bokning

Bokning av godstransport

Allmänna speditions- och uppdragsvillkor

Alla uppdrag utförs som förmedlare i enlighet med NSAB 2000. Nordtrafik ansvarar som transportör endast när Nordtrafik uttryckligen åtagit sig ett sådant ansvar eller utfärdat konossement i eget namn. Annars ansvarar Nordtrafik som förmedlare.
De allmänna villkoren NSAB 2000 finns att tillgå genom denna länk.
Nordtrafik svarar inte för lösgods packat i bilar.

Är du en registrerad Tracker?

Gå till Tracker-sidan och logga in, kom sedan tillbaka till denna sidan för att fortsätta din bokning.

Har du ännu inget Tracker-konto?

För att använda vår bokning behöver du ett registrerat Tracker-konto. Du kan skaffa ett här.

Hjälpavsnitt för Godsdetaljer
Är du en registrerad tracker?

Om du redan är registrerad som Tracker väljer du Ja och fyller i dina inloggningsuppgifter, då knyts din bokning till detta konto. Om du inte är registerad Tracker väljer du Nej och registrerar snabbt dina uppgifter, då skapas ett Tracker-konto och du kan sedan göra din bokning.

Kunduppgifter

Kontrollera gärna att du har upp-daterade kunduppgifter då dessa utgör underlag för bokningen. Detta gör du genom att logga in i ditt Tracker-konto och sedan klicka på inställningar.

Referensnummer

Här fyller du i första hand i ett offertnummer om du fått ett sådant från oss. Du kan även fylla i dina egna referenser här.

Orderriktning

Välj import om du tar in gods och export om du skall skeppa ut gods.

Hur kommer godset till Terminal (port of loading)?

När det gäller bilar kan vi anordna transport till terminal men då krävs det att fordonet är rullbart och helst körbart. Normalt sett är det billigast och enklast om säljaren anordnar detta.

Hur kommer godset från Terminal (port of discharge)?

Om du vill att vi transporterar ditt gods i Sverige eller till stora delar av EU för slutleverans till dörr kan vi vara behjälpliga med detta här.

Från - Port Of Loading

Här väljer du vilken hamn du skall transportera ditt gods ifrån.

Till- Port Of Discharge

Här väljer du vilken hamn som skall ta emot ditt gods.

Roro

Betyder att fordonet körs av och på fartyget, roll on roll off. Detta alternativ kan bara användas om bilen är fullt körbar. Vidare får man inte lägga något i bilen.

Container

Del i container eller full container. Bilar behöver inte fungera för detta skeppningsalternativ. Observera att Nordtrafik inte ansvarar för löst gods i bilen, men det är fullt möljigt att skeppa på detta vis ”på egen risk”.

Ospecificerat

Osäker på vilket sätt ditt gods ska skeppas? Låt Nordtrafik AB avgöra detta genom att markera detta alternativ.

Försäkring - Nej, ingen försäkring

Som fraktköpare har du mycket små möjligheter att få kompensation för eventuella skador. Skulle olyckan vara framme krävs det att transporten är riktigt försäkrad. Vill du ha mer detaljer om försäkring ring oss på 031 – 65 61 80. Att transportera gods över Atlanten helt utan försäkring är att ta en risk som du måste vara medveten om innan du stiger in i det hela. Skulle du förlora lasten under sjöresan så är det så illa att man måste betala frakten ändå. Går fartyget på grund måste alla som har last i båten solidariskt bidraga till varvsvistelsen, och den kan bli dyr.

Försäkring - A-villkor

Försäkring tecknas med Länsförsäkringar. Den bästa försäkringen, som också täcker eventuella skador som kan uppstå i samband med lastning, transport och lossning. Repor och rispor kan inte försäkras bort. Med självrisk SEK 3.500,-

Försäkring - C-villkor

Försäkring tecknas med Länsförsäkringar. Passar till containers som du själv lastat. Du får ett bra skydd mot förluster och så kallade gemensamt haveri. Utmärkt för renoveringsobjekt. Saknar självrisk.

Fösäkringsvärde

Ange beloppet som du vill försäkra för.

Inköpsvärde

Ange beloppet med siffror och i USD.