Besök Nordtrafik AB på Facebook!Besök Nordtrafik AB på Twitter!Prenumerera på Nordtrafik ABs RSS-flöde!

Importförtullningar

VAD ÄR BILL OF SALE?

Bill of sale är ditt inköpskvitto som ska presenteras för tullen. Det går bra med antingen kopia eller original.

När du lämnar in en bil hos vår agent behövs title/registration i original samt inköpskvitto i original. Mycket viktigt att du har en kopia på både title/registration och inköpskvittot. Title/registration samt inköpsvitto behövs vid införtullningen och till ursprungskontrollen.

Inköpskvittot skall innehålla uppgifter om köpare, säljare, fordonet och/eller godset, inköpspris, datum.12% VETERANBILSFÖRTULLNING - HUR FÅR MAN L Å G A MOMSEN?

Samlarfordon, bilar och motorcyklar som är minst 30 år och i originalskick kan förtullas utan tullsats och med 12% moms.

Du kan klassificera ett fordon som samlarfordon av historiskt eller etnografiskt intresse och få tullfrihet för fordonet, men fordonet måste uppfylla vissa krav. HS-numret för ett samlarfordon är 9705. Det ger tullfrihet och 12 procent i moms.

Klassificera varor
Vilka krav ställs på ett samlarfordon?
För att uppfylla kraven för att vara ett samlarfordon måste fordonet vara;

I ursprungligt skick utan omfattande förändringar av chassi, kaross, styrning, bromsar, överföring eller fjädring och motor. Reparation och återställande är tillåtet, defekta eller utslitna delar, tillbehör och enheter får ersättas under förutsättning att fordonet bevaras och underhålls i historiskt sett korrekt tillstånd. Moderniserade eller ombyggda fordon omfattas ej.

Minst 30 år gammalt

Av en modell eller typ som inte längre tillverkas

Följande krav anses vara uppfyllda om fordonet uppfyller kraven ovan;
1. Fordonet ska vara förhållandevis sällsynt.
2. Fordonet ska normalt inte användas för sitt ursprungliga ändamål.
3. Fordonet ska vara föremål för särskilda transaktioner utanför den vanliga handeln med liknande bruksföremål.
4. Fordonet ska vara av större värde.

Vad innebär kraven?
I ursprungligt skick, utan omfattande förändringar av chassi, kaross, styrning, bromsar, överföring eller fjädring och motor

Fordonet får inte vara ändrat från ursprungsskicket så att det får andra specifikationer än de ursprungliga. Om till exempel motorn har bytts ut mot en med andra specifikationer än den fordonet levererades med från fabrik, bedöms det vara fråga om en omfattande förändring. Samma sak gäller om motorn trimmats etc.

Reparation och återställande är tillåtet, defekta eller utslitna delar, tillbehör och enheter får ersättas under förutsättning att fordonet bevaras och underhålls i historiskt sett korrekt tillstånd.

Moderniserade och ombyggda fordon anses inte vara samlarfordon enligt Tulltaxan, även om ombyggnaden gjordes för mer än 30 år sedan. Detta innebär bland annat att så kallade "söndermekade" och "stylade" fordon inte anses vara i ursprungligt skick. Det är det skick fordonet inkommer i som är avgörande för om det är att anse som ett samlarobjekt.

Med uttrycket "överföring" menas kraftöverföringen (koppling, växellåda, kardanaxel, drivande hjulaxel eller motsvarande).

Minst 30 år gamla
Fordonet måste vara minst 30 år gammalt för att klassificeras som samlarfordon.
Av en modell eller typ som inte längre tillverkas

Det finns på marknaden nyproducerade fordon med modellnamn som är äldre än 30 år, till exempel Chevrolet Corvette, Ford Mustang, Volkswagen Golf och Passat. Dessa exempel på fordon är så ändrade på grund av den tekniska utvecklingen och dagens krav, till exempel miljökrav, att de inte kan anses vara samma modell eller typ som den 30 år äldre modellen med samma namn.

Styrkande handlingar
För att kunna bedöma om förutsättningarna är uppfyllda bör informationen lämnas i form av lämplig dokumentation som exempelvis referensböcker, facklitteratur, foton, köpehandlingar, officiella fordonsdokument eller genom utlåtande från oberoende erkända experter (handelskammarintyg).

Reservdelar
Delar och tillbehör till motorfordon klassificeras enligt HS-nummer 9705 under förutsättning att de är originaldelar eller tillbehör, är minst 30 år gamla och inte längre tillverkas.

Även för motorcyklar
Ovanstående krav gäller i tillämpliga delar även för motorcyklar.

Avfall
Äldre fordon i ett sämre skick kan omfattas av regelverket för avfall. Läs mer om fordon och avfall hos Naturvårdsverket.

Läs utdrag från Länsstyrelsens sida i denna PDF

Länk till all information på Länsstyrelsens sida

Omprövning
När du anser att du har betalat för mycket tull och moms för ditt samlarfordon kan du skicka in en begäran om omprövning. Det kan du göra inom tre år från den dag fordonet kom in i Sverige. Tänk på att besiktning av fordonets skick ska ha gjorts i nära samband med importtillfället (inom tre månader ifrån importtillfället).VAD ÄR EN TITLE ELLER PINK SLIP?

Title eller vehicle registration motsvarar Sveriges registreringsbevis.


KAN JAG FÖRTULLA FORDONET SOM DELAR?

Nej, är det en bil ska den tullas som en bil. Om den är nedmonterad i delar kan du tulla den som delar men du kan INTE registrera fordonet vid ett senare tillfälle.


NÄR BEHÖVS EN ÖVERLÅTELSE?

Om fordonet alternativt godset ska förtullas in av någon annan än köparen enligt bill of sale (inköpskvittot) så måste en överlåtelse bifogas.

Se exempel »»


HUR HANTERAS BILL OF SALE MED KLUMPSUMMA?

Om en klumpsumma på bill of sale avser fordon och delar måste en värdespecifikation bifogas så att fordonets värde och delarnas värde visas separat.

Exempel

Värdespecifikation

Angående inköpskvitto med beloppet 2500 USD för fordon inklusive reservdelar.

Av inköpsbeloppet på 2500 USD avser:

2000 USD Fordonsmodell tillverkningsår med vin# ange nummer
500 USD Reservdelar

Ort datum (åååå-mm-dd)

Förnamn Efternamn
Gatuadress 123
123 45 postort

Underskrift

Öppna exempel i Word »»


HUR TULLAS 4 HJULINGAR?

Tullens bedömning är:
4 hjuling med backväxel tullas som bil (tullsats 10%)
4 hjuling utan backväxel tullas som motorcykel (tullsats 6-8%)


VAD ÄR STYRKANDE HANDLINGAR VID IMPORT AV FORDON

Title eller vehicle registration kallas det amerikanska registreringsbeviset som ska skickas med rekommenderad post/bud eller lämnas in till vår agent tillsammans med bill of sale. Title i original och bill of sale skickas med bud till Nordtrafik AB när vår agent fått dokumenten i retur ifrån tullen.

Mycket viktigt att du får en kopia av title och bill of sale av säljaren. Detta behövs vid förtullningen.HUR FUNKAR DET MED LÖSGODS, RESERVDELAR OCH ANDRA LIKNANDE PINALER?

Det du behöver för att boka och skicka gods är:

 • Bokning från oss (går till agent och dig som kund) som görs innan leverans av gods till terminal i US.

 • Kopia på kvitto skall mejlas eller skickas till agenten.

 • Märklappar som sätts på godset hos säljaren (fås vid bokning, för omärkt gods ansvaras ej).

 • Leveransadress för gods(terminaladress) och papper(kontorsadress) fås vid bokning.

 • Upphämtning av lösgods arrangeras inte av Nordtrafik utan vi rekommenderar att säljaren ordnar detta åt dig.

 • Gods måste MÄRKAS VÄL innan leverans till terminal i US eller annorstädes i världen, annars blir det enormt svårt att spåra eller veta vart gods skall.


  FÖRETAGSREDOVISNING AV IMPORTMOMS

  Från och med den 1 januari 2015 skall företag (momsregistrerad) redovisa importmoms direkt till Skatteverket. Alltså inte som tidigare då man blivit debiterad tull och införselmoms via exempelvis Nordtrafiks faktura.

  Vid import så redovisas importmomsen via den vanliga momsdeklarationen.

  Vi debiterar tullavgifter som tidigare.

  Importmomsen baseras på samma grunder som tidigare men kallas numera för Monetärt tullvärde. Vilket innebär, inköpspris, kostnader på plats och tull.

  I samband med förtullning för företag skickar vi med vår faktura, en uträkning för att underlätta vid deklarationstillfället.

  Den nya momsdeklarationen fyller du i:
  Ruta 50, beskattningsunderlaget.
  Ruta 60-62 moms.

  För ytterligare information, ring:
  Skatteverket 0771-567 567
  Tullverket: 0771 - 520 520
  Ytterligare information kan du få på www.skatteverket.se och på www.tullverket.se


  OMPRÖVNING SAMLARFORDON

  När du anser att du har betalat för mycket tull och moms för ditt fordon kan du begära omprövning hos Tullverket. Det kan du göra inom tre år från den dag fordonet kom in i Sverige. Tänk på att besiktning av fordonets skick ska ha gjorts i nära samband med importtillfället. Handelskammarintyget/besiktningsprotokollet skall vara utfärdat inom tre månader ifrån importdatumet.

  Vi behöver följande uppgifter för att begära omprövning hos Tullverket;

  Handelskammarintyg i original eller besiktningsprotokoll i original
  Kopia på tulldokumentet med tullid
  Kopia på title
  Kopia på bill of sale (inköpskvittot)
  Foto på bilen varav minst ett på chassinumret (framifrån, bakifrån, från sidan, bagageutrymmet, motorn och gärna någon bild inifrån bilen, instrumentbrädan, konditionen på säten fram och bak mm).


  Importförtullning FLYTTSAK

  BEHÖVER JAG NÄRVARA PERSONLIGEN VID FÖRTULLNINGEN?

  Ja och Nej

  Du kan personligen klarera godset hos Tullverket eller vi kan ombesörja att originaldokumenten skickas med bud (mot avgift) till Tullverket. Vid godsförtullning behöver du inte närvara personligen.

  Dessa förtullningar genomförs separat och ska följas av kompletterande dokument.

  Se mer på www.tullverket.se och www.vv.se


  VAD KRÄVS FÖR ATT FÅ TA IN ETT FORDON TULL- OCH MOMSFRITT?

  Inflyttare: Som inflyttare kan du beviljas flyttsakstullfrihet för flyttsaker om du har haft din normala bostad i ett land utanför EU under en sammanhängande period av minst ett år. Du kan få flyttsakstullfrihet för ditt fordon eller för personlig egendom som du har ägt och använt under minst sex månader innan du flyttar till Sverige.

  Återvändare: Som återvändare kan du beviljas flyttsakstullfrihet för flyttsaker om du har din normala bostad i Sverige men på grund av arbete har vistats i ett land utanför EU i minst ett år. Du kan få flyttsakstullfrihet för personlig egendom som du äger när du återvänder till Sverige. För att beviljas flyttsakstullfrihet för ditt fordon ska du ha ägt fordonet under minst ett år före flytten till Sverige.
  Import från USA

  HUR FUNKAR DET?


  • Du bokar frakten hos Nordtrafik AB innan du levererar godset till agent i USA och detta gör du med stor fördel via Tracker-systemet »

  • Du ordnar så att fordonet, tillsammans med title i original och bill of sale lämnas in till vår agent enligt överrenskommelse vid bokning. För styckegods räcker det med en bill of sale. Vi kan arrangera upphämtning av fordon och båtar om du inte kan lösa det på annat sätt.
  • Agenten hanterar exporten i Amerikanska tullen och lastar godset.

  • Nordtrafik aviserar dig om godsets ankomst och begär in kompletterande uppgifter.

  • Nordtrafik förtullar fordonet/godset.

  • Nordtrafik mejlar fakturan till dig när vi sammanställt alla omkostnader. Fakturan betalas till vårt bankgiro eller konto i Handelsbanken (ange alltid fakturanumret på inbetalningen).

  • När godset är klarerat och utlämningsklart aviseras du via SMS och per mejl.

  • Du kan hämta fordonet/godset i Göteborg eller också transporterar vi det hem till dig om detta önskas!

  • För bilar så ansöker Du själv från och med 4:e Februari 2008 om ursprungskontroll på www.transportstyrelsen.se


  Bokning av frakt från USA

  Plocka fram alla uppgifter du har tillgängliga när du skall boka. Numera kräver de flesta tullkontor i USA en kopia på köparens pass eller passnummer.

  Vi kan boka upphämtning av bilen via vår agent eller bilen kan levereras till terminalen/hamnen.

  Bokningsbekräftelse och eventuellt försäkringsbrev skickas per mejl. Du kan alltid kolla status på din bokning genom Tracker när du så önskar. 24 timmar per dygn, 365 dagar om året.

  Observera!
  För löst gods i bilar ansvaras ej.  NÄR KOMMER MIN BIL?

  Vi mejlar en godsavisering och fullmakt för tulldeklaration när vi fått platsbokningen ifrån vår agent. Du kan följa inkommande fartyg via vår hemsida www.nordtrafik.se. Är du registrerad Tracker så kan följa din lasts väg via datorn.
  Lossning, tullhantering och handelskammarintyg tar ca 3-4 dagar från ankomstdag.


  USA KARTA

  Du kan hitta våra agenter på vår hemsida under Kontakt. På t ex Mapquest kan du sedan lägga in adressen och se på kartan var i USA dom finns och vilken hamn som är närmast din bil.

  www.mapquest.com


  KAN MITT FORDON VARA FULLTANKAT?

  Nej.
  Enligt sjölagar och förordningar så får det inte finnas mer än en kvarts tank i fordon.  FÅR MAN LÄGGA LÖST GODS I SIN BIL?

  Om du skeppar RoRo så är svaret definitivt nej.
  Om du skeppar i container så är svaret ja, men Nordtrafik AB ansvarar ej för löst gods i bilen.


  HUR FÅR SÄLJARE/SHIPPER TAG I ETT EIN#?

  Genom att ansöka online på följande webbadress och följa instruktionerna:

  Ansök om EIN#


  Guideline på Engelska (kopiera och skicka till din säljare):
  • Go to this website:
   Apply for an Employer Identification Number (EIN) Online
   http://www.irs.gov/businesses/small/article/0,,id=102767,00.html

  • Click: APPLY ONLINE NOW

  • Click: BEGIN APPLICATION

  • Choose: SOLE PROPRIETOR

  • Click continue

  • Choose: SOLE PROPRIETOR

  • Click continue

  • Click continue

  • Choose: STARTED A NEW BUSINESS

  • Click continue

  • Fill in: FIRST NAME, LAST NAME, SS #

  • Choose: I AM THE SOLE PROPRIETOR

  • Click continue

  • Fill in: STREET, CITY, STATE, ZIP CODE, TEL NO.

  • Choose: NO

  • Click continue

  • Click continue

  • Choose: NO, NO, NO, NO, NO

  • Choose: OTHER

  • Choose: OTHER type: FULFILLING FEDERAL LAW
   REQUIREMENTS

  • Click continue

  • Choose: RECEIVE LETTER ONLINE

  • Click continue

  • You will get your EIN#

  • If you have any questions you can call the tollfree number +001 (800) 829 49 33


  Inrikes Transporter

  KAN NI TRANSPORTERA HEM MIN BIL?

  Ja det gör vi mer än gärna. Preliminärboka direkt på vår hemsida om du inte i samband med bokningen redan har bokat inrikes vidaretransport eller ring så hjälper vi dig att boka samt lämna ett pris på transportkostnaden.


  KAN NI TRANSPORTERA HEM MITT GODS?

  Ja det gör vi gärna.
  Vi kan bara lämna ett uppskattat pris men ombesörjer frakten hela vägen hem till dig.


  KAN NI TRANSPORTERA HEM MIN MOTORCYKEL

  Nej, tyvärr inte.

  Detta på grund av godsets beskaffenhet. Det är skrymmeskrävande och otympligt att lasta vilket skapar merkostnader, Det finns i dagsläget inga transportörer som kan garantera godsets skick under transporten och det är inget vi rekommenderar våra kunder.

  Kan du så rekommenderar vi i första hand att du hämtar din motorcykel själv från vår terminal, det brukar vara billigare och betydligt säkrare.
  Betalning

  NÄR BETALAR MAN?

  När vi har allt underlag som behövs vid förtullningen sammanställer vi fakturan som vi mejlar till dig.  HUR BETALAR MAN?

  Betala till Nordtrafik AB

  Fakturor och övriga betalningar sker till:

  Handelsbanken
  Kontor 6856
  Kontonummer 346 857 708

  Bankgiro 420-3956

  Notera fakturanummer på betalningen.

  Payment to Nordtrafik AB by bank in foreign country.
  SWIFT/BIC:HANDSESS
  IBAN: SE75 6000 0000 0003 4685 7708

  Mark payment with invoice no.

  Container mått

  VILKA MÅTT HAR EN CONTAINER?

  Container data ( i millimeter )

  Typ 20´ DV
  Utvändiga mått - L x B x H: 6058 x 2438 x 2591.
  Invändiga mått - L x B x H: 5900 x 2350 x 2370.
  Golvyta - 14 kvm
  Volym - 33 kbm
  Vikt - 2200 kg
  Lastkapacitet - 21800 kg


  Typ 40´ DV
  Utvändiga mått - L x B x H: 12192 x 2438 x 2591.
  Invändiga mått - L x B x H: 12050 x 2350 x 2370.
  Golvyta - 28 kvm
  Volym - 67 kbm
  Vikt - 3900 kg
  Lastkapacitet - 26600 kg


  Typ 40´ HC
  Utvändiga mått - L x B x H: 12192 x 2438 x 2896.
  Invändiga mått - L x B x H: 12050 x 2350 x 2670.
  Golvyta - 28 kvm
  Volym - 75 kbm
  Vikt - 4400 kg
  Lastkapacitet - 26100 kg
  www.nordtrafik.se

  ANVÄNDS COOKIES PÅ ERA WEBBSIDOR?

  Ja, vi använder oss av cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som
  trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla webbplatser som använder sig av så
  kallade cookies informera sina användare om detta.

  Vad är en cookie då? En cookie är kort och gott en textfil som skapas och lagras
  på din dator när du besöker och använder viss funktionalitet på en webbplats.
  Det finns två olika typer av dessa cookies. En som kan lagra information
  i en fil på din dator under en längre tid och som till exempel talar om
  när du besökte sidan senast. Den andra typen kallas sessionscookies
  och den sparar en cookie temporärt på din dator.

  www.nordtrafik.se använder sessionscookies för att kunna styra funktioner i
  sin trackertjänst.

  Om du inte vill ha några cookies kan du välja att inte acceptera cookies
  i din webbläsare. Kom då ihåg att denna webbplats ej kan garantera
  full funktionalitet för dig som användare.

  Vi rekommenderar dock att detta skall accepteras av din webbläsare
  för en fullt fungerande tjänst.  VAD BEHÖVER JAG SOM ANVÄNDARE GÖRA FÖR ATT TRACKER-TJÄNSTEN SKALL FUNGERA?

  Det du behöver tänka på är följande saker.

  1. JavaScript måste accepteras av din webbläsare.
  2. Cookies måste accepteras av din webbläsare.
  3. Sedan behöver du bara, kostnadsfritt, registrera dig och köra igång.
  JAG HAR TEKNISKA PROBLEM MED WEBBSIDAN VAD GÖR JAG?

  Om du har tekniska problem med webbsidan så kontakta våran webbavdelning genom att klicka här  » och förklara ditt problem i detalj. Skicka även med vilket operativsystem(windows, mac, linux etc. ) som du kör på datorn och vilken browser(internet explorer, netscape, firefox, safari etc.) du använder dig av så det blir lättare att felsöka just ditt problem.


  UPPHOVSRÄTT OCH MATERIAL PÅ WWW.NORDTRAFIK.SE

  Allt innehåll på denna webbplats tillhör Nordtrafik AB. Om delar av den önskas användas för kommersiellt bruk skall en förfrågan skriftligen skickas till Nordtrafik AB, Stålverksgatan 4, 417 07 Göteborg. Övriga förfaranden ses som ett brott mot de upphovsrätt- och copyright-lagar som styrks enligt SRL.

  I övrigt ses god netikett, väl synlig uppgift om ursprung och vem som äger upphovsrätten till matrialet, som acceptabel. Dock krävs godkännande av Nordtrafik AB.


  JAG FÅR INGA MAIL FRÅN NORDTRAFIK AB, VAD GÖR JAG?

  Om det inte skulle dyka upp några email från oss så kolla då om det fastnat i ditt spamfilter och hamnat under spam/skräppost. Skulle så vara fallet lägger du till domänen nordtrafik.se som betrodd avsändare för att kringgå detta problem.

   Drabbade eposttjänster i dagsläget är vad vi vet:
  • Telia.se och Telia.com

  • Hotmail.com

  Kom ihåg att vissa tjänster från oss tar ett par dagar att besvara såsom prisförfrågningar och bokningsbekräftelser m.m. så låt ett par dagar gå innan ni rapporterar in detta om du misstänker att du i n t e fått mail från oss.


  KORT OM TJÄNSTEN ANKOMMANDE FARTYG

  Den information som ges under Ankommande fartyg uppdateras cirka en gång per vecka eller så fort som vi får skeppningsdokument från rederi alternativt agent från avsändarlandet. Denna del uppdateras manuellt och kontinuerligt när sådan information är oss tillhanda.

  Den externa tjänsten från MarineTraffic.com som kan visa var skeppen befinner sig på en karta m.m. ansvarar vi på Nordtrafik inte för och frågor om denna tjänst bör därför riktas dit. Observera att det ibland kan saknas uppgifter om vissa fartyg på MarineTraffic.com eller så kan uppgifter vara fördröjda.


  KORT OM PRISER INRIKES USA

  Prislistan för Inrikes USA har MapQuest.com kopplat till sig så man kan se på en karta var någonstans en zip-kod finns. Vi ansvarar ej för MapQuest.com och deras tjänst och ber därför att frågor kring denna tjänst riktas dit.


  KORT OM TJÄNSTEN SPÅRA CONTAINER

  Den externa tjänsten från www.shippingline.org som kan visa en containers status ansvarar Nordtrafik AB inte för och frågor om denna tjänst bör därför riktas dit. Observera att det ibland kan saknas uppgifter om vissa containers eller så kan uppgifter vara fördröjda.
  Nya respepektive fabriksnya bilar

  VAD GÄLLER FÖR NYA RESPEKTIVE FABRIKSNYA BILAR?

  För att kunna importera dessa så måste title i original finnas. Bilen måste ha varit i bruk i minst sex månader eller rullat sexhundra mil.
  Export från Sverige

  PRISFÖRFÖRFRÅGAN, VAD BEHÖVER JAG?

  När du skickar eller ringer in en förfrågan till oss är det jättebra om du har följande information till hands.
  • Vilken typ av gods vill du exportera?
   • Personbil

   • Lastbil

   • Grävmaskin

   • Lastmaskin

   • Båt

   • Buss

   • Husvagn

   • Flyttgods

   • Motorcykel

   • Lösgods


   • Vart vill du exportera godset ( gärna mottagaradress )?

   • Vilka mått har godset ( Längd, bredd och höjd )?)

   • Vilken vikt har godset?

   • Vilket värde har godset, oftast det som kvitton visar?


   Du kan antingen mejla in din förfrågan sales [at] nordtrafik [punkt] se eller ringa in din förfrågan på telefon 031 65 61 80.

   Vi försöker besvara din förfrågan så fort som möjligt men erfarenheten säger att det är bäst att räkna med ett par dagar innan svar då det tar en stund innan alla involverade besvarat våra frågor och som vi i vår tur vidarebefordrar till dig som kund.

   Har du ytterligare frågor så tveka inte att höra av dig.
   Import container via Holland

   KAN MAN TULLKLARERA GODS I HOLLAND TROTS ATT DET SKALL TILL SVERIGE?

   Svar ja. Det står dig fritt att göra din förtullning var du vill i EU.
   EORI-nummer, Economic Operator Registration and Identification

   HUR ANSÖKER MAN OM EORI-NUMMER?

   Hos Tullverket ansöker du kostnadsfritt om Eori-nummer. Svenska företag behöver e-legitimation för att ansöka om Eori-nummer. De flesta Eori-ansökningar hanteras inom en timme. Eori står för Economic Operator Registration and Identification. När du ansöker om ett EORI-nummer registreras du i Tullverkets nationella databas och i EU:s centrala Eori-databas. Du behöver ha ett Eori-nummer om du ska göra en tulldeklaration eller någon annan tullrelaterad handling, som till exempel att ansöka om ett tillstånd eller en certifiering, behöver du ha ett Eori-nummer.

   http://eoriwebb.tullverket.se/eoriexternalweb/login.jsf?lang=sv


   HUR SER ETT EORI-NUMMER UT?

   Ett i Sverige tilldelat EORI-nummer består av landskoden SE + 10 siffror. För ekonomiska aktörer etablerade i Sverige är de tio siffrorna organisationsnummer eller för privatpersoner/enskilda firmor personnummer. Till exempel SE5565552121 hos europeiska kommissionen.


   KONTROLLERA OM DU HAR ETT EORI-NUMMER

   Du kan enkelt kontrollera om du har ett Eori-nummer genom att skriva in SE+organisationsnummer/personnummer till exempel SE5565552121 på Tullverkets hemsida, kontrollera EORI-numrets giltighet.


Kategorier Frågor & Svar

Antal

Betalning » 2
Container mått » 1
EORI-nummer, Economic Operator Registration and Identification » 3
Export från Sverige » 1
Import container via Holland » 1
Import från USA » 6
Importförtullning FLYTTSAK » 2
Importförtullningar » 11
Inrikes Transporter » 3
Nya respepektive fabriksnya bilar » 1
www.nordtrafik.se » 9

Allmänna speditions- och uppdragsvillkor:

Alla uppdrag utförs som förmedlare i enlighet med NSAB 2000. Nordtrafik ansvarar som transportör endast när Nordtrafik uttryckligen åtagit sig ett sådant ansvar eller utfärdat konossement i eget namn. Annars ansvarar Nordtrafik som förmedlare. De allmänna villkoren NSAB 2000 finns att tillgå genom denna länk. Nordtrafik svarar inte för lösgods packat i bilar.
Arkiverade nyheter

Antal

Containerförmedling » 1
Containertrafik » 4
Containertrafik från Canada » 2
Dubai » 0
Ekonomi » 1
Export Containers, Nordamerika » 1
Export Iran » 1
Export Privatpersoner » 8
Export RORO » 4
Export RORO, Mellanöstern » 1
Export Styckegods till Afrika » 9
Filer & dokument » 0
Fjärran östern » 1
Fjärran Östern, Kina » 0
Flytta utomlands » 1
Handelskammareintyg » 2
Import Baltimore » 3
Import Florida » 2
Import Houston » 6
Import Los Angeles » 3
Import Miami » 2
Import New York » 2
Import San Fransisco » 2
Importera Båt från USA » 3
Importera Bil från USA » 10
Importera bil via Holland » 21
Insurance » 0
IT och Telekom » 0
Nordtrafik AB » 4
Nordtrafik Terminal » 2
Nordtrafik.SE » 1
Öppettider och ledighet » 22
Övrigt » 2
Paketservice New York - Göteborg » 1
Priser och kostnader » 2
Regler och regelverk » 13
Shipping for dummies: Märkning » 1
Shipping for dummies: Roro Gbg » 0
Tjänster » 1
Tracker » 0
Trafikinformation » 74
Transportförsäkring » 1
Tullverk och tull » 166
Veteranbilsförtullning i Sverige sk 12% » 2
Wheels & Wings » 6
Nordtrafik AB: Kontakta oss | Feedback | Sponsring
Tjänster: Tracker | Import | Importkalkyler | Export | Förtullning | Nordtrafik.SE | Översikt webbplats
Nyheter: Containerförmedling | Containertrafik | Containertrafik från Canada | Dubai | Ekonomi | Export Containers, Nordamerika | Export Iran | Export Privatpersoner | Export RORO | Export RORO, Mellanöstern | Export Styckegods till Afrika | Filer & dokument | Fjärran östern | Fjärran Östern, Kina | Flytta utomlands | Handelskammareintyg | Import Baltimore | Import Florida | Import Houston | Import Los Angeles | Import Miami | Import New York | Import San Fransisco | Importera Båt från USA | Importera Bil från USA | Importera bil via Holland | Insurance | IT och Telekom | Nordtrafik AB | Nordtrafik Terminal | Nordtrafik.SE | Öppettider och ledighet | Övrigt | Paketservice New York - Göteborg | Priser och kostnader | Regler och regelverk | Shipping for dummies: Märkning | Shipping for dummies: Roro Gbg | Tjänster | Tracker | Trafikinformation | Transportförsäkring | Tullverk och tull | Veteranbilsförtullning i Sverige sk 12% | Wheels & Wings |
Nordtrafik AB - Internationella transporter © 1946 - 2023