Besök Nordtrafik AB på Facebook!Besök Nordtrafik AB på Twitter!Prenumerera på Nordtrafik ABs RSS-flöde!

Arkiverade nyheter: Nu är det vinter och kallt.
TRAFIKINFORMATION: Vintertid kollar vi glykol på alla bilar som anländer vår terminal. Om det behövs fyller vi på. Gäller alla bilar. Kostar inget.

Följ oss på Facebook
All business is conducted by Nordtrafik as an intermediary in accordance with NSAB 2000.

Skrivet 2021-12-02 2023-12-08 18:10:33

Arkiverade nyheter: Stora problem i Los Angeles.


TRAFIKINFORMATION: Igår (måndag) morse låg det totalt 55 containerfartyg på redden och väntar på kajplats. Genomsnittsförseningen just nu är 8,5 dagar. Det innebär att det råder extrem brist på chassin. Varför? Jo, hamnen är full och kan inte ta emot mer gods. Alla terminaler runt om i området är fulla och mängder av containers står på chassin och väntar på att få levereras. Våra partners, Martin Transport Int har som exempel inte plats för mer last. Det är stopp. De har ingen plats kvar. Det är fullt.

Står du i begrepp att ropa av last, så tala med Anna före du drar i spaken.

Följ oss på facebook: nordtrafik
All business is conducted by Nordtrafik as an intermediary in accordance with NSAB 2000.

Skrivet 2021-09-14 2023-12-08 14:37:26

Arkiverade nyheter: Tullstrul vid fordonsimport just nu.


TRAFIKINFORMATION: Som de flesta troligen vet är det mycket förseningar pga Tullens extra kontroller just nu. Vanliga processen är att Tullverket vill ha följande handlingar: Title, Kvitto/faktura och vid förekommande fall ett Handelskammarintyg.

Just nu begär Tullverket ofta in styrkande extra handlingar i form av betalningsuppdraget (Bank) Samt gärna annons eller ytterligare skriftväxling.

Detta strul gör att en importklarering kan ta flera veckor i värsta fall. Vare sig de accepterar underlag eller ej. Man skulle kunna tycka att de borde ha lite bättre rutiner och snabbare hantering. Men vad göra? Vi har skeppat entusiastfordon i 25 år. Vi har därför beslutat att inte ta ut några kajhyror för bilar som fastnar i byråkratin. Om de är skeppade via vår terminal. Det är vårt sätt att tacka för 25 års troget stöd från hobbyn. Ett litet plåster på såren.

Följ oss på facebook: nordtrafik
All business is conducted by Nordtrafik as an intermediary in accordance with NSAB 2000.

Skrivet 2021-04-24 2023-12-08 16:34:58Arkiverade nyheter: Stora förseningar från USA


TRAFIKINFORMATION: Läget just nu, ser om som följer; Fartyg från USA till Europa är kraftigt överbokade. Gäller alla hamnar, mer eller mindre.

Los Angeles - ca 3-4 veckors förseningar. Terminalen börjar bli full på bilar.
San Fransisco - ca 3-4 veckors förseningar.
Charleston - Fullbokat hela Mars.
New York - Svårt att få tomcontainers då de helt enkelt är slut.
Houston - Problem med att få container och plats i båt. Horizon har tvingats hyra in sig i ytterligare en terminal bara för att hysa bilar som väntar på skeppning.

Vi är ledsna för situationen, men kan inte göra något åt saken. Det finns ingen prognos för när vi kan tänkas vara tillbaka i normal ordning. En förhoppning är April.

Följ oss på facebook: nordtrafik
All business is conducted by Nordtrafik as an intermediary in accordance with NSAB 2000.

Skrivet 2021-03-09 2023-12-08 10:47:34

Arkiverade nyheter: Strömavbrott i Houston, Texas


TRAFIKINFORMATION: Pga svår kyla så är elsystemet utlslaget i stora delar av Texas. Terminalen där vi lastar är strömlös, ingen vet när det kommer i ordning igen. Väderprognoser spår varmare väder framåt helgen.

Följ oss på facebook: nordtrafik
All business is conducted by Nordtrafik as an intermediary in accordance with NSAB 2000.

Skrivet 2021-02-18 2023-12-08 18:59:59

Arkiverade nyheter: Snökaos i New York och Presidents day


TRAFIKINFORMATION: Pga Snökaos i New York så är alla upphämtningar av bilar kraftigt försenade. Containers som skulle lastats förra veckan är i många fall inte klara. Sannolikt är också att denna vecka (V6) kommer problemen fortsätta. I hamnen är fartyg försenade med ytterligare påverkan av frakttiden som följd. Man räknar med att hamnen kommer vara stängd på fredag då man väntar ca 30 cm snö. Måndag är också stängd för Presidents day.

Följ oss på facebook: nordtrafik
All business is conducted by Nordtrafik as an intermediary in accordance with NSAB 2000.

Skrivet 2021-02-10 2023-12-08 11:34:45

Arkiverade nyheter: Congestion i Los Angeles


TRAFIKINFORMATION: Problemen i Los Angeles fortsätter. Då en uppsjö av chassin är låsta pga kraftiga förseningar kommer det en extra kostnad för hyror. Med omedelbar verkan införs ett tillägg om USD 100,- per bil för att täcka kostnader. Så snart som situationen är tillbaka till "normal" så kommer tillägget försvinna.

Följ oss på facebook: nordtrafik
All business is conducted by Nordtrafik as an intermediary in accordance with NSAB 2000.

Skrivet 2021-02-10 2023-12-08 11:25:53

Arkiverade nyheter: Förseningar från USA's västkust.
TRAFIKINFORMATION: Skeppningar från California är mycket försenade. Pga det blivit större importvolymer från Asien så får man nu räkna med ca 2 veckors förseningar. Det är fullt i hamnarna.
Gäller i första hand last från San Fransisco och Los Angeles.
Vi återkommer så snart något förändrats.

Följ oss på facebook: nordtrafik
All business is conducted by Nordtrafik as an intermediary in accordance with NSAB 2000.

Skrivet 2021-01-14 2023-12-08 14:44:13

Arkiverade nyheter: Houston, Kontor och terminal tillfälligt stängd.
TRAFIKINFORMATION: Igår onsdag em stängde man temporärt kontor och terminal i Houston. Förhoppningen är att man kan öppna igen på fredag. Men det avgörs av väder och ev skador på infrastruktur. Terminalbyggnaden är av betong. Bilar står lagrade inomhus ca 1,5 M över markytan. Så snart vi vet mer kommer vi åter med information om läget.

TERMINAL OCH KONTOR NU ÖPPNAT IGEN. INGA SKADOR.


Följ oss på facebook: nordtrafik
All business is conducted by Nordtrafik as an intermediary in accordance with NSAB 2000.
Sweden RoRo
www.nordtrafik.se
Skrivet 2020-08-27 2023-12-08 09:56:44

Arkiverade nyheter: Inställda RORO avgångar från Nordamerika.
TRAFIKINFORMATION: Som en följd av att Bilfabriker ligger i malpåse ställer man in RORO avgångar från Nordamerika. Det innebär att det inte går att skeppa bilar RORO från USA till Sverige nu. Enligt senaste info så kommer sannolikt första avgång ske först i Juli.

Men, containerfartyg seglar fortsatt. Vi stuvar containers i San Fransisco, Los Angeles, Houston, Miami, Charleston, Norfolk, Baltimore och New York från USA. I Canada lastar vi i, Vancouver, Toronto, Montreal och Halifax.

Upphämtning av bilar fungerar och de flesta åkerier kan korsa delstatsgränser. Alla hamnar är öppna och terminaler lastar bilar och annat gods.

För ytterligare info och priser, ring Anna 031 65 61 80,


Följ oss på facebook: nordtrafik
All business is conducted by Nordtrafik as an intermediary in accordance with NSAB 2000.
Sweden RoRo
www.nordtrafik.se
Skrivet 2020-05-07 2023-12-08 16:15:05

Arkiverade nyheter: Avgifter i hamnen
TRAFIKINFORMATION: För roro-bilar som anländer Göteborg och behöver bogseras iland tillkommer nu bogseringsavgifter. Vi blir debiterade mellan SEK 500 - SEK 1000 plus moms. Denna kostnad nödgas vi föra vidare till våra uppdragsgivare. Med början från idag 13 juni 2019.

Följ oss på facebook: nordtrafik
All business is conducted by Nordtrafik as an intermediary in accordance with NSAB 2000.
Sweden RoRo
www.nordtrafik.se
Skrivet 2019-06-13 2023-12-08 19:07:16

Arkiverade nyheter: Förändrad införselmoms i Holland.
TRAFIKINFORMATION: Förändrade införselkostnader i Holland. From 1 januari 2019 höjs importmomsen från 6 till 9%

Följ oss på facebook: nordtrafik
All business is conducted by Nordtrafik as an intermediary in accordance with NSAB 2000.
Sweden RoRo
www.nordtrafik.se
Skrivet 2018-10-24 2023-12-08 22:28:59

Arkiverade nyheter: Förseningar i Svensk inrikestrafik (Gäller bilar)
TRAFIKINFORMATION: Vidaretransporter av bilar från vår terminal/hamnen till slutdestination i Sverige dras med rejäla förseningar. Pga kapacitetsbrist. Vår huvudtransportör indikerar ca 14 dagars väntetid. För dig som inte vill vänta kan vi i vissa fall hitta alternativ. Snabbare men inte billigare..

Ring oss för ytterligare info, 031 - 656180

Följ oss på facebook: nordtrafik
All business is conducted by Nordtrafik as an intermediary in accordance with NSAB 2000.
Sweden RoRo
www.nordtrafik.se
Skrivet 2018-07-02 2023-12-08 16:32:34

Arkiverade nyheter: Emergency Bunker Surcharge 1 July 2017
TRAFIKINFORMATION: Bunkerpriser stiger kraftigt. För att kompensera för höjda kostnader lägger rederier nu till ett extra tillägg. För last som avgår från USA fr.o.m första juli tillkommer USD 75,- / Bil i Bunkertillägg. I händelse av att priser rör sig, kommer också detta tillägg att följa prisutvecklingen. Månadsvis.

Avgångsdatum styr tilläggen.

Följ oss på facebook: nordtrafik
Alla uppdrag utföres i enlighet med NSAB 2000.
Sweden RoRo
www.nordtrafik.se
Skrivet 2018-06-28 2023-12-08 17:28:17

Arkiverade nyheter: Congestion i Rotterdam
TRAFIKINFORMATION: Det råder sk Congestion i Rotterdam. Det innebär att att last inte hinner lastas med avsedda feederfartyg vidare till Sverige. Med förseningar till följd. För att göra saken änn mer prekär är det nu också strejk i Kiel-kanalen. Förseningar och allmän röra är att vänta också framgent.

I den mån någon last kommer till Sverige fungerar det i Göteborgs hamn. -Kors i taket!

Nu kan du också betala med Swish.
Swish-nummer 123 690 1813


Följ oss på facebook: nordtrafik
Alla uppdrag utföres i enlighet med NSAB 2000.
Sweden RoRo
www.nordtrafik.se
Skrivet 2018-03-24 2023-12-08 12:58:40

Arkiverade nyheter: Överbokningar i Houston
TRAFIKINFORMATION: Från att container är lastad och mottagen i Houstons hamn får man räkna med ca 2 veckors väntan på avgång. Med försenade ankomsttider med lika mycket. Följ utvecklingen med oss.

Följ oss på facebook: nordtrafik
Alla uppdrag utföres i enlighet med NSAB 2000.
Sweden RoRo
www.nordtrafik.se

Skrivet 2018-02-03 2023-12-08 14:45:13

Arkiverade nyheter: Nya förseningar från New York och Baltimore
TRAFIKINFORMATION: Last som var skeppad med M/S Atlantic Sea 7354 med ETA 18 december kommer nu den 1 januari 2018.


Skälet är att fartyget tvingats cancellera Göteborgsanlöpet. Samtliga berörda kunder underrättas under dagen.
Vi beklagar den uppkomna situationen, men det står helt utom vår makt att påverka.

Följ oss på facebook: nordtrafik
Alla uppdrag utföres i enlighet med NSAB 2000.
Sweden RoRo
www.nordtrafik.se
Skrivet 2017-12-14 2023-12-08 16:33:10

Arkiverade nyheter: Fortsatta förseningar från New York och Baltimore
TRAFIKINFORMATION: Last som ursprungligen var planerad för M/S Itea, Voy 7352, med ankomst Göteborg 4 december. Skeppas nu med M/S Atlantic Sea 7354, ankomst Göteborg den 18 december.

Skälet är att fartyget tvingats cancellera Göteborgsanlöpet. Samtliga berörda kunder underrättas under dagen.
Vi beklagar den uppkomna situationen, men det står helt utom vår makt att påverka.

Följ oss på facebook: nordtrafik
Alla uppdrag utföres i enlighet med NSAB 2000.
Sweden RoRo
www.nordtrafik.se
Skrivet 2017-11-16 2023-12-08 14:15:26

Arkiverade nyheter: EU Toppmöte i Göteborg - Avstängda gator.
TRAFIKINFORMATION: Under torsdag och fredag (16-17 nov) denna vecka har vi att vänta förseningar. Gator stängs ned runt om i Göteborg. Förhoppningen är att containertransporter inte skall drabbas. Men men...


Följ oss på facebook: nordtrafik
Alla uppdrag utföres i enlighet med NSAB 2000.
Sweden RoRo
www.nordtrafik.se
Skrivet 2017-11-15 2023-12-08 14:22:05

Arkiverade nyheter: Krafiga förseningar från New York och Baltimore
TRAFIKINFORMATION: Mycket dåligt väder på Nordatlaten i olycklig kombination med varvsbesök gör att last blir väldigt försenad under november.

Last som drabbas är skeppad med nedan fartyg:

Atlantic Sky, Voy 7348 med tänkt ankomst den 6 november.
och
Atlantic Star, Voy 7349 med tänkt ankomst den 13 november.

Kommer nu med M/S Atlantic Sail, Voy 7350 den 27 november.


Vi beklagar naturligtvis förseningarna men det står helt utom vår makt att påverka situationen.


Följ oss på facebook: nordtrafik
Alla uppdrag utföres i enlighet med NSAB 2000.
Sweden RoRo
www.nordtrafik.se
Skrivet 2017-11-03 2023-12-08 13:46:24

Arkiverade nyheter: Lägesrapport Göteborgs Containerterminal, Strul


TRAFIKINFORMATION: Inga konfliktåtgärder vare sig från fack eller APMT. Men ett flertal containerrederier tar fortsatt ut en extra kostnad för att leverera till Göteborgs hamn. Det har de rätt att göra enligt alla regler och lagar. Force majure. Denna kostnad kommer utöver fraktkostnader. Vi beklagar. Så snart flöden etc löper normalt skall denna merkostnad försvinner. Det är vår förhoppning att ordningen är återställd i oktober. Många containers drabbas fortfarande av förseningar.

Observera att det inte gäller alla containerrederier. Roro påverkas inte.

Följ oss på facebook: nordtrafik
Alla uppdrag utföres i enlighet med NSAB 2000.
Sweden RoRo
www.nordtrafik.se
Skrivet 2017-09-14 2023-12-08 16:13:59

Arkiverade nyheter: Lägesrapport last från Savannah, Irma


TRAFIKINFORMATION: Bilar och last som skulle lastas för Sverige inför Irma, har lagrats inomhus i Savannah. Vi har inte fått några rapporter om skador. Men det segar lite med kommunikationen då vår agents kontor, som ligger i Jacksonville, har översvämmats. De försöker just nu få igång ett provisoriskt kontor i ett hyrt konferensrum på ett Motel. Vi måste därför be om lite tålamod med uppdateringar. Hursomhelst skall alla ha klarat sig utan skador. Vi återkommer med ytterligare info så snart vi kan.

Följ oss på facebook: nordtrafik
Alla uppdrag utföres i enlighet med NSAB 2000.
Sweden RoRo
www.nordtrafik.se
Skrivet 2017-09-14 2023-12-08 10:29:36

Arkiverade nyheter: Lägesrapport Houston, Harvey


TRAFIKINFORMATION: Vi får goda nyheter från Houston. Orkanen Harvey har inte skapat några skador eller översvämningar. Terminalen är öppen och lastar containers. Lite förseningar etc är att vänta men inga allvarliga problem.

Följ oss på facebook: nordtrafik
Alla uppdrag utföres i enlighet med NSAB 2000.
Sweden RoRo
www.nordtrafik.se
Skrivet 2017-09-13 2023-12-08 15:56:14

Arkiverade nyheter: Lägesrapport från Miami, Irma


TRAFIKINFORMATION: Dear Valued Customer,

We are happy to announce that during hurricane IRMA our warehouse remained safe and none of the cargo was damaged.
We haven’t lost power, as rest of 6 MIL people. However, Internet services are reported as outage in our area and we are
waiting for it to be restored. 95% of business are closed due to this matter, USPS, FEDEX, UPS – are also with very limited access since 09/07/2017.
We Cant receive any mail, nor we can mail none necessary documents at this time.

Ports are also closed and an update about export and vessels sailing should be e-mailed tomorrow to us.

Marius, Indre and me have limited availability to connect, but we are doing the best working from home as finally we have power and internet here.

We hope we can go back to normal at least on Thursday / Friday, but it all depends on Ports accessibility and how fast Comcast and other Phone and Internet Providers will be back in service in affected areas by hurricane Irma!

Thank You for understanding,
World Wide Express Team.

Följ oss på facebook: nordtrafik
Alla uppdrag utföres i enlighet med NSAB 2000.
Sweden RoRo
www.nordtrafik.se

Skrivet 2017-09-13 2023-12-08 11:02:26

Arkiverade nyheter: Hamnkonflkten och dess konsekvenser
TRAFIKINFORMATION: Det föreligger inga stridsåtgärder f.n. Mycket last är försenad fortsatt pga hamnens tidigare situation. Därför tar man ut ett extra tillägg. En sk Congestion Surcharge. Kostnaden varierar från rederi till rederi. Vi har i förhoppning om att det snart skulle försvinna valt att "svälja" detta tillägg. Men vi har inget val, kostnaderna debiteras vidare till kund. Det blir för dyrt helt enkelt.

Det är närmast tragiskt. APMT och Hamn4 lyckas inte tala om rena skitsakerna. Du, vi, alla betalar.

Måtte det återgå till normaldålig leverans snart igen.


Följ oss på facebook: nordtrafik
Alla uppdrag utföres i enlighet med NSAB 2000.
Sweden RoRo
www.nordtrafik.se
Skrivet 2017-08-20 2023-12-08 14:05:30

Arkiverade nyheter: Uppdatering hamnkonflikt och hamnens datorkrasch. 170718
TRAFIKINFORMATION: Stridsåtgärder är slut sedan 2 veckor. Om parter talar med varandra kan undras. Hursomhelst ligger vi ca 2 veckor efter schemat. Containers står i hamnar och väntar tålmodigt på att komma till vår terminal och lossas. Varje dag börjas med att undra -Vad får vi idag? Allt mellan 1 och 3 containers brukar komma till oss för lossning/förtullning.
Vi tror att i bästa fall är vi uppe på banan igen vid månadsskiftet. Börjar just lossa vår första container som anlänt i juli..

Följ oss på facebook: nordtrafik
Alla uppdrag utföres i enlighet med NSAB 2000.
Sweden RoRo
www.nordtrafik.se
Skrivet 2017-07-18 2023-12-08 15:36:22

Arkiverade nyheter: Hamnkonflikten i Göteborg. Uppdatering. 170609
TRAFIKINFORMATION: Efter ca två veckor av upptrappad konflikt med innevarande Lock out, tvingas vi konstatera att i princip ingenting fungerar som det skall. Containers som varit och är på väg till Göteborg omdestineras nu i stor utsträckning till följande hamnar:

Malmö
Helsingborg
Halmstad
Varberg
Uddevalla
och
Lysekil.
I USA börjar börjar man nu spekulera om rederier skall neka bokningar till Göteborg. Last riskerar då att bli ståendes i terminaler runt om i USA. Det gäller ett fåtal rederier just nu.

Vad är då konsekvensen?
Import
Containers transporteras nu på järnväg och med lastbil till Göteborg. Då det saknas kapacitet att flytta containers "hux flux" blir containers ståendes i ovan hamnar i flera dagar. Sannolikt kommer denna situation bli värre för var dag som går. För att göra livet än surare för importkunder kommer det extra kostnader i form av längre transportsträckor för burkar på väg till Göteborg. Samt att rederier inför extra tillägg för fördyrande feederkostnader. Rederier/transporörer är i sin fulla rätt att göra detta. Nordtrafik har så här lång valt att "svälja"merkostnaderna. Det förmår vi inte att göra längre. Av det skälet har vi inget annat val än att vältra över kostnaderna på våra importkunder.

Export
Det råder extrem brist på tomcontainers. Det finns inte plats på fartyg från Göteborg. Följden blir att ex vis en container som skall lastas i Göteborg måste hämtas upp i Helsingborg, fraktas till Göteborg för lastning och sedan tillbaka till Helsingborg. Med stora kostnader som följd för exportören. Många företag står med fulla lager utan hopp om bättring.

Vad är skälet till detta elände?
Hamnarbetarförbundet som står utanför LO vill teckna ett sk hängavtal till kollektivavtalet. Med tre tillägg. Det vill inte APMT. (Det danskägda terminalbolaget)
A/ Svensk lag skall gälla
B/ Hamn4 utser sina egna skyddsombud
C/ Hamn4 utser sina egna representanter vid förhandlingar.

Det gäller inte löner eller allmän rabiat Kommunism.

Små, medelstora och stora företag tar mycket stora smällar just nu. Är det verkligen rimligt att man stänger halva Sverige pga ovan självklarheter?
Så var det ju det där med miljön......


Vi uppdaterar efter bästa förmåga så länge eländet varar.


Följ oss på facebook: nordtrafik
Alla uppdrag utföres i enlighet med NSAB 2000.
Sweden RoRo
www.nordtrafik.se
Skrivet 2017-06-09 2023-12-08 14:07:30

Arkiverade nyheter: Hamnkonflikten i Göteborg.
TRAFIKINFORMATION: Det finns mycket att säga om hamnkonflikten i Göteborg som nu passerat sandlådenivå. Att parterna inte lyckas enas i rena skitfrågorna är ett lågvattenmärke i fråga om intellektuell heder. Terminalbolaget stänger Sveriges halva transportbehov i 6 veckor. För att Hamn 4 vill kunna bedriva normalt fackligt arbete. Utan inblandning av LO's välbetalda ombudsmän. Det handlar alltså inte om lönefrågor.

Konsekvensen för våra importkunder är att containers kommer lossas runt om i Sverige och fraktas till Göteborg. Med risk för extra kostnader och försämrad service. Förseningar etc. Vi gör allt i vår makt för att hålla nere extrakostnader men vet inte i detta nu hur det kommer drabba våra kunder i fråga om kronor och ören.

Exportkunder.
Det finns väldigt få tomcontainers tillgängliga. Långa väntetider på besked och prishöjningar.

Vi uppdaterar efter bästa förmåga så länge eländet varar.


Följ oss på facebook: nordtrafik
Alla uppdrag utföres i enlighet med NSAB 2000.
Sweden RoRo
www.nordtrafik.se
Skrivet 2017-05-21 2023-12-08 11:14:14

Arkiverade nyheter: Challenge New York...
TRAFIKINFORMATION: Snökaos och tullkaos i New York gör att för andra gången, denna vecka, håller US Customs helt stängt under fredagen den 17 mars. Redan sen last är nu fast. I de allra flesta fall är att räkna med minst en veckas förseningar.

Vi får roa oss med en arkivbild..

Skrivet 2017-03-16 2023-12-08 19:37:18

Arkiverade nyheter: Strejkinformation Göteborgs hamn.


TRAFIKINFORMATION: Denna veckas tidigare aviserade strejker är avblåsta. Situationen med containers som inte blir lossade och åker fram och åter till kontinenten kvarstår. Vi vet inte hur lång tid det kommer ta tills containers kommer till Göteborg. Vi har nu ett flertal burkar som är inne på andra resp 3:e resan mellan kontinenten och Göteborg.

Skrivet 2017-02-20 2023-12-08 15:56:48

Arkiverade nyheter: Strejk i Göteborg hamn UPPDATERAD 8 Noember 2016
TRAFIKINFORMATION: I den till synes ändlösa konflikten mellan APM Terminals och Hamnarbetarförbundet är det nya åtgärder aviserade.
Övertidsblockad from 8 November till 31 december 2016.

Strejk är också aviserad.
Arbetet i hamnen kommer läggas ner vid 8 tillfällen nästa vecka (V46). Se nedan.

Tider för punktstrejkerna 15-18 november 2016
Tisdagen 15 november 14.00-18.00, 22.00-onsdag 03.00
Onsdag 16 november 06.00-09.00, 14.00-18.00, 22.00-torsdag 03.00
Torsdag 17 november 09.00-11.00, 15.00-18.00
Fredag 18 november 09.00-11.00


Förseningar och strul är att vänta.

Följ oss på facebook: nordtrafik
Alla uppdrag utföres i enlighet med NSAB 2000.
Sweden RoRo
www.nordtrafik.se
Skrivet 2016-11-07 2023-12-08 17:57:46

Arkiverade nyheter: Strejkvarsel i Göteborgs hamn.
TRAFIKINFORMATION: Då var det dax för strejk igen.

Hamnarbetarförbundet har lagt två varsel för maj.

17-18 Maj
24-25 Maj.

Räkna med stora förseningar som följd.
så snart vi vet mer uppdaterar vi.

Följ oss på facebook: nordtrafik
Alla uppdrag utföres i enlighet med NSAB 2000.
Sweden RoRo
www.nordtrafik.se
Skrivet 2016-05-04 2023-12-08 12:07:20

Arkiverade nyheter: Strejk i Göteborgs hamn. UPDATE 29 APRIL
TRAFIKINFORMATION: 3 / 5
Konfilkten över. I stort sett rullar det på igen. Ligger en del efter men borde vara upp på banan snart igen.

---

29 / 4
Idag fredag är det ingen strejk i Göteborgs hamn. Men köerna av lastbilar i hamnen är mycket långa. Det kommer ta ytterligare några dagar innan situationen är tillbaka i normala banor igen. Givet att det är färdigstrejkat..

----------

28 / 4
Idag torsdag 28 april är det strejk i Göteborgs hamn igen. Så det händer ingenting. Absolut ingenting. Alla med last på väg in eller ut från Göteborg har att förvänta sig, just det -Ingenting.

-----------

27 / 4
Hamnstrejksupdate
Läget i hamnen = KATASTROF
Idag onsdag är det, dagen efter i hamnen. Det står mellan 400-500 lastbilar i kö för att få hämta containers. Väntetiden tror man just nu kommer ligga kring 5 timmar. Det kommer mao bli många containers som inte kommer röra sig idag.

----------------
26 / 4
Svenska hamnarbetarförbundet har varslat om strejk.
Eventuell strejk kommer lamslå arbetet i hamnen den 26 och 28 april.
Så snart vi vet mer kommer vi uppdatera vår hemsida.

För ytterligare information och bokning ring 031 - 65 61 80


Nu kan du också betala med Swish.
Swish-nummer 123 690 1813

Följ oss på facebook: nordtrafik
Alla uppdrag utföres i enlighet med NSAB 2000.
Sweden RoRo
www.nordtrafik.se
Skrivet 2016-04-25 2023-12-08 15:49:58

Arkiverade nyheter: Fortsatta problem i Göteborgs hamn.
TRAFIKINFORMATION: Strulet i Göteborgs hamn fortsätter. Lastbilar får vänta upp till 6 timmar på containers. Pga överbokningar och semestrar går det långsamt i hamnen. I vissa fall tvingas fartyg lämna hamnen utan att ha kunna få lossat sin last. Vilket gör att containers åker fram och tillbaka mellan kontinenten och Göteborg utan att få lossa containers. Värsta fallet vi haft på senare tid är last som åkte fram och tillbaka i över 4 veckor. De flesta rederier är drabbade.

Vi beklagar situationen. Men kan inte göra något.


Nu kan du också betala med Swish.
Swish-nummer 123 690 1813

Följ oss på facebook: nordtrafik
Alla uppdrag utföres i enlighet med NSAB 2000.
Sweden RoRo
www.nordtrafik.se
Skrivet 2015-08-04 2023-12-08 11:11:13

Arkiverade nyheter: Stora problem i Göteborgs hamn.
TRAFIKINFORMATION: Det råder minst sagt kaos i hamnen. Mycket kort beror det på att man uppgraderar sin maskinpark, kranar, truckar, järnvägsspår och utbildar folk samtidigt. Containers för export blir kvar på kajen då hamnen inte hinner med att lasta i den takt man normalt gör. Importcontainers kommer till Göteborg men blir inte lossade utan går med fartyg ner till kontinenten för att få komma åter någon eller några veckor senare. Värsta exemplet vi har är nästan 4 veckors fram och åter utan att bli lossat i Göteborg.

Enligt hamnen hoppas man vara tillbaka i ordning under slutet av våren.

Läs gärna mer i Göteborgs-Postens artikel

Nu kan du också betala med Swish.
Swish-nummer 123 690 1813

Följ oss på facebook: nordtrafik
Alla uppdrag utföres i enlighet med NSAB 2000.
Sweden RoRo
www.nordtrafik.se
Skrivet 2015-03-13 2023-12-08 13:53:41

Arkiverade nyheter: Fortsatt arbetskonflikt i Long Beach.
TRAFIKINFORMATION: Löneförhandlingar är fortsatt inte klara. Slow down actions i hamnen gör att det är mycket svårt att få tomcontainers, Förseningar uppstår pga av detta. Enligt våra agenter har nu federal förhandlare tillsatts. Vi hoppas att denna mycket segdragna konflikt snart skall vara över. Tills dess har vi bara att vänta och "gilla läget"

Nu kan du också betala med Swish.
Swish-nummer 123 690 1813

Följ oss på facebook: nordtrafik
Alla uppdrag utföres i enlighet med NSAB 2000.
Sweden RoRo
www.nordtrafik.se


Skrivet 2015-01-22 2023-12-08 17:00:48

Arkiverade nyheter: Rederi upphör med Amsterdamtrafik
TRAFIKINFORMATION: Det rederi som gjort det möjligt att förtulla bilar och annan last i Amsterdam upphör med anlöp i Holland vid årsskiftet. Några andra roro alternativ finns inte. En direkt konsekvens av detta blir att vår tullservice i Holland upphör. Två avgångar återstår från USA.

För ytterligare informtiton och bokning på de sista avgångarna kontakta Anna 031 - 65 61 80.

Följ oss på facebook: nordtrafik
Alla uppdrag utföres i enlighet med NSAB 2000.
Sweden RoRo
www.nordtrafik.se
Skrivet 2014-11-17 2023-12-08 11:02:57

Arkiverade nyheter: Congestion och strejkhot i Los Angeles
TRAFIKINFORMATION: Då var det dags igen. Det råder minst sagt stort kaos i hamnen, Los Angeles. Många fartyg ligger för ankar och väntar på att få gå till kaj. Löneförhandlingar mellan hamnarbetare och arbetsgivare är på väg att stranda. Truckers klarar inte av sina åtaganden. En eventuell strejk i hamnen är ett påtagligt hot. En del rederier (Bl.a. Hanjin) har aviserat en höjning av fraktpriser med USD 1000 per container. S.k Congestion surcharge.

Vi vet inte hur ovan kommer påverka vår trafik i skrivande stund. Normalt går våra containers med järnväg till Houston för vidare skeppning till Sverige. Men vi har erfarit en del förseningar på senare tid.

Så snart vi vet mer, uppdaterar vi sidan.

Följ oss på facebook: nordtrafik
Alla uppdrag utföres i enlighet med NSAB 2000.
Sweden RoRo
www.nordtrafik.se


Skrivet 2014-11-15 2023-12-08 11:59:38

Arkiverade nyheter: Slut på hamnstrejken i Baltimore.
TRAFIKINFORMATION: Arbetet återupptogs på fredagen den 18/10 igen. Någon veckas förseningar är att vänta då man är ur fas med lastning och lossning. Lönerna ligger kring USD 100-150.000 om året för amerikanska hamnarbetare.

Följ oss på facebook: nordtrafik
Alla uppdrag utföres i enlighet med NSAB 2000.
Sweden RoRo
www.nordtrafik.se
Skrivet 2013-10-19 2023-12-08 13:10:30

Arkiverade nyheter: Strejk i Baltimore.
TRAFIKINFORMATION: Hamnstrejk. De strejkande tillåter inte last vare sig in eller ut ur hamnen. Alla som har last där nu är berörda. Förseningar är att vänta.

Så snart vi har mer information kommer vi uppdatera.

Följ oss på facebook: nordtrafik
Alla uppdrag utföres i enlighet med NSAB 2000.
Sweden RoRo
www.nordtrafik.se


Skrivet 2013-10-16 2023-12-08 18:31:39

Arkiverade nyheter: Hamnstrejk i USA avblåst!
TRAFIKINFORMATION: Strejkhotet i USA är avblåst för denna gången! Mao är vi tillbaka i normalläge. Parter har kommit överens om att få sina avtal i land. Så det är just nu 90 dagars frid utlyst.

Följ oss på facebook: nordtrafikab
Alla uppdrag utföres i enlighet med NSAB 2000.
www.nordtrafik.se

Skrivet 2012-09-21 2023-12-08 14:04:38

Arkiverade nyheter: Mer om hamnstrejken på USA's öst-kust och US gulf.
TRAFIKINFORMATION: Senaste nytt vad gäller strejken är att parter skall ha nya samtal den 17 september. Ingen vet ännu något mer. Osäkerheten blir än större av man nu inte vet om Roro kommer inkluderas i denna strejk. Rederier har börjat förbereda sig och det kommer bli riktigt stökigt om denna strejk blir av. Det gäller både import och exportskeppningar. Strejken är varslad till den 1 oktober 2012.
Så snart vi hör mer om detta uppdaterar vi. Förseningar och röra är att vänta.

Följ oss på facebook: nordtrafikab
Alla uppdrag utföres i enlighet med NSAB 2000.
www.nordtrafik.se

Skrivet 2012-09-11 2023-12-08 18:22:43

Arkiverade nyheter: Hamnstrejk i USA aviserad.
TRAFIKINFORMATION: En stor hamnstrejk är varslad i USA med start den 1 oktober. Den berör containertransporter från östkusten och amerikanska gulfen. Västkusten är i nuläget inte med i diskussionen. Enligt USA är inte roro berört. Så snart vi vet mer kommer vi uppdatera vår sida.

Följ oss på facebook: nordtrafik
Alla uppdrag utföres i enlighet med NSAB 2000.
www.nordtrafik.se

Skrivet 2012-08-31 2023-12-08 15:50:34

Arkiverade nyheter: På förekommen anledning..
TRAFIKINFORMATION: Dåliga väder på Nordatlanten gör att många fartyg är försenade. Vi uppdaterar "inkommande fartyg" nedan i takt med att förseningar rapporteras till oss. Ofast blir vi varse bara någon eller några dagar före ETA. Fartygen kommer inte snabbare för att man ringer och skäller. This is shipping.

Ring gärna 031-65 61 80.

Följ oss på facebook: nordtrafik
Alla uppdrag utföres i enlighet med NSAB 2000.
www.nordtrafik.se


Skrivet 2012-02-09 2023-12-08 18:34:59

Arkiverade nyheter: Dåligt väder och öppettider v1 2012
TRAFIKINFORMATION: Nya stormar är på ingång. Sannolikt kommer det innebära förseningar i sjöfarten.

Nordtrafik håller stängt på trettondagen.

Alla uppdrag utföres i enlighet med NSAB 2000.
www.nordtrafik.se

Skrivet 2012-01-03 2023-12-08 15:20:55

Arkiverade nyheter: Hamnar i Europa under hård belastning.
TRAFIKINFORMATION: Extrema mängder med gods till Kina i kombination med hamnstrejker i Frankrike gör att hamnar som Rotterdam är överfulla. Sk congestion. Det kan också påverka frakttider för containers till Sverige från USA. Många fartyg tvingas ligga för ankar något dygn innan de kommer till kaj. Det i sin tur gör att containers missar feeder-fartyg till Sverige. Katten på råttan, råttan på repet..

Ev förseningar av din last är mao inget vi kan göra något åt. Vi försöker uppdatera alla drabbade.

För yterligare information ring oss, 031-65 61 80

Alla uppdrag utföres i enlighet med NSAB 2000.
www.nordtrafik.se

Skrivet 2010-07-15 2023-12-08 13:22:38

Arkiverade nyheter: Biltransportbilar från Göteborg, Inrikes.
TRAFIKINFORMATION: Våra transportörer räknar med att man skall vara tillbaka i normala gängor efter helgen. Åtagandet är normalt leverans inom 5 arbetsdagar från det att bilen är förtullad och klar. Det ser mao ut som vi skall vara tillbaka på banan snart igen.
Fall framåt..

För ytterligare information, ring 031 - 65 61 80.

Alla uppdrag utföres i enlighet med NSAB 2000.

www.nordtrafik.se

Skrivet 2010-06-16 2023-12-08 17:16:07

Arkiverade nyheter: Biltransportbilar från Göteborg är överbokade.
TRAFIKINFORMATION: Biltransportbilar från Göteborg och ut i landet är fn kraftigt överbokade. Ett stort bilföretag på Hisingen i Göteborg distribuerar just nu väldigt mycket bilar ut i vårt rike. Det gör att det råder stor kapacitetsbrist från Göteborg. Våra åkare räknar med att denna situation kommer vara fram till midsommar.

Normalt är åtagandet från vår transportör att leverera inom 5 arbetsdagar. Det kommer inte hålla den närmaste tiden, utan vi får leva med förseningar.
Vi beklagar detta men kan inte göra mycket åt saken, mer än möjligen glädjas åt att svensk ekonomi börjar röra sig igen.

För ytterligare information ring gärna 031 - 65 61 80.

www.nordtrafik.se

Alla uppdrag utföres i enlighet med NSAB 2000.

Skrivet 2010-06-12 2023-12-08 11:36:16

Arkiverade nyheter: Trafikinformation, ankommande Göteborg Part 2


TRAFIKINFORMATION: Det kan vara lite svårt att föreställa sig hur det verkligen är ute på Nordatlanten. Denna filmsnutt är ganska talande. Åk med en minut! Helskärm rekomenderas.Förseningar är fortfarande ett faktum. Men det börjar lätta på trycket efter jul och nyårs uppehåll.

Alla uppdrag utföres i enlighet med NSAB 1985.
www.nordtrafik.se
Skrivet 2010-01-14 2023-12-08 11:25:00

Arkiverade nyheter: Trafikinformation, ankommande Göteborg.
TRAFIKINFORMATION: Pga, Jul, nyår och trettondagshelg ligger Göteborgs hamn efter i produktion. Kyla och snö gör inte saken bättre. Mao är förseningar närmast legio. Sannolikt gäller detta hela nästa vecka. All bilimport från USA är drabbad. Vi ber om överseende.

Vi gör allt i vår makt för att komma upp på banan så snart det bara går. Men tvingas konstatera att att det inte kommer vara friktionsfritt den närmaste tiden. Please have mercy.

Alla uppdrag utföres i enlighet med NSAB 1985.
www.nordtrafik.seSkrivet 2010-01-09 2023-12-08 21:44:45

Arkiverade nyheter: Strejken avblåst


TRAFIKINFORMATION: Den varslade strejken i Göteborgs hamn den 17 augusti är avblåst. Det blir allstå ingen strejk.

Alla uppdrag utföres i enlighet med NSAB 1985.

www.nordtrafik.se

Skrivet 2009-08-15 2023-12-08 14:15:07

Arkiverade nyheter: Konsekvenser av strejk i Göteborgs hamn.


TRAFIKINFORMATION: I de fall vi har info från rederier kommer vi uppdatera kunder per SMS om kända förseningar. Håll ett öga på Ankommande ovan, som vi också kommer göra vårt bästa för att hålla ackurat. Måndag 17 augusti är det strejk. Vidden av förseningar etc under veckan kan vi bara spekulera i. So far, vet vi att last med Atlantic Companion 9370 med ETA Gbg den 16 augusti kommer en vecka senare. Alltså den 23 augusti.

Alla uppdrag utföres i enlighet med NSAB 1985.

www.nordtrafik.se

Skrivet 2009-08-13 2023-12-08 16:45:54

Arkiverade nyheter: Strejk i Göteborgs Hamn


TRAFIKINFORMATION: Måndagen den 17 augusti kommer containerterminalen och Ro/Ro terminalen i Göteborgs hamn vara stängd pga strejk. Man räknar med med stora störningar under vecka 34. Detta kommer sannolikt påverka alla med last i hamnen under denna tid.

Alla uppdrag utöres i enlighet med NSAB 1985.

www.nordtrafik.se

Skrivet 2009-08-12 2023-12-08 12:15:39

Arkiverade nyheter: Trafikinformation Containerskeppningar
TRAFIKINFORMATIONSan Fransisco - Inga störningar rapporterade.
Lös last:
Total skeppningstid 6-10 veckor.

Fulla containers:
Lastas omgående. 4 veckor ombord i fartyg, till Göteborg.


Los Angeles - Inga störningar rapporterade.
Lös last:
Total skeppningstid 6-10 veckor.

Fulla containers:
Lastas omgående, 4 veckor ombord i fartyg, till Göteborg.


Houston - Inga störningar rapporterade.
Lös last:
Total skeppningstid 6-10 veckor.

Fulla containers:
Lastas omgående, ca 4 veckor ombord i fartyg, till Göteborg.


Florida - Inga störningar rapporterade.
Lös last:
Total skeppningstid 6-10 veckor.

Fulla containers:
Lastas omgående, ca 4 veckor ombord i fartyg, till Göteborg.


New York och Baltimore - Inga störningar rapporterade.

Lös last:
Total skeppningstid 5 -10 veckor.

Fulla containers:
Lastas omgående ca 3 veckor ombord i fartyg till Göteborg.
Alla uppdrag utföres i enlighet med NSAB 1985.

Skrivet 2009-01-11 2023-12-08 16:22:50

Arkiverade nyheter: Passnummer vid bokning


TRAFIKINFORMATION: När last bokas så är det viktigt att ha följande info klar:

Passnummer eller ännu bättre en kopia av ditt pass.
För att kunna exportklarera en bil via US Customs krävs det passnummer, eller passkopia, för att accepteras av amerikanska tullen. I USA är det mycket vanligt att folk inte har något pass, då man inte reser utomlands i samma utsträckning som européer. Och amerikaner är mycket restriktiva med att lämna ut sitt Social security nummer. Detta pga att identitetsstölder är vanliga där borta.


Skrivet 2009-01-07 2023-12-08 19:36:58

Arkiverade nyheter: Los Angeles – Good news!


TRAFIKINFORMATION: Vi återstartar nu vår Los Angeles trafik i helt ny regi.

För hel-containers, singelbilar och styckegods gäller följande:

Via Kina-trafiken

Vi skeppar med Maersk. Fartygen avgår varje vecka från LA till Shanghai i Kina för omlastning till Europa. Total skeppningstid är 61 dagar. Avgångar från LA varje söndag. Closing är tisdagar. Nordtrafik är garanterade plats för 15 containers per fartyg. Detta alternativ framstår som det tryggaste. Ingen begränsning vad gäller antal fordon i container. Vi kan lasta upp till 4 bilar i en container. Vill du ha en container till en utav dig angiven plats kan vi naturligtvis ordna med transport till din yard. Tillgång till 40’ och 45’ containers.

Via Houston trafiken

Vi skeppar med China Shipping. Containers går på järnväg till Houston där de skeppas ut. Totalt tar denna service normalt cirka 6 - 7 veckor. Det är osäkert med containertillgång samt plats i fartyg. Begränsningen är 3 bilar per container med China Shipping. Men, regler säger max 2 fordon med alla 4 hjul i containergolvet, för att gå med järnväg i USA. Detta innebär att om just din 3 bilscontainer blir stoppad av tull eller fackförening så är samtliga kostnader på lastägarens ansvar. Det blir inte billigt. Det skeppas mycket så kallade 3-pack via Houston idag, men frågan är om Du är medveten om att detta är en risk.

Styckegods och singelbilar.

Skeppas i mån av tillgång till kombinationslast. Normal väntan ligger runt 1 - 3 veckor, men kombinationslast är en förutsättning för samlastningspriserna.

Betalning.

Sjöfrakten betalas i samband med att avseglingen är bekräftad från USA. Faktura i US-dollar skickas då till dig. Betalning skall då ske med maximalt 7 dagars kredit på vårat dollarkonto i Handelsbanken. Kostnader i Sverige för tull, moms och kajkostnader etc debiteras i samband med fartygets ankomst och förfaller i samband med slutleverans.

Hur boka?

Registera dig som tracker och boka direkt via webben eller slå oss en signal. Vi skickar då en bokningsbekräftelse via e-post med leveransadress och annan viktig info.

Var lastar vi containers?

Vi har tillgång till flera terminaler runt om i LA för att försäkra oss om att last inte blir fast onödigt länge pga kapacitetsbrist. Det är lärdomen vi dragit av de senaste 12 månaderna och icke minst reaktioner och förslag från våra kunder.

Vad kostar det?

Då vi lastar på olika platser och skeppar med olika rederier varierar priset. Ring oss för senaste information. Vi kommer uppdatera med priser i Tracker inom kort.

Det händer mycket i LA just nu så det finns anledning att återkomma med ny info snart.

Skrivet 2008-10-15 2023-12-08 21:02:03

Arkiverade nyheter: Trafikinformation Containerskeppningar


TRAFIKINFORMATIONOakland - San Fransisco
Väntetiden ligger för närvarande på cirka 2 - 3 veckor.

Long Beach - Los Angeles
Som nämnts tidigare i våra nyheter har vi stoppat bokningar via våra tidigare ombud. Den last vi har bokad skeppas ut. Men, vi tar inte några nya bokningar tills vi kommit i mål med de alternativ vi talar med just nu. Förhoppningsvis är detta löst i det snaraste.

Houston
2 till 4 veckors väntetid.

Florida - West Palm Beach och Fort Lauderdale
Mycket ryckig tillgång på containers. 2 till 6 veckors väntetid.

Baltimore
Inga problem med containers. Normal väntetid. 1-2 veckor.

New York
Inga problem med containers. Normal väntetid. 1-2 veckor.

Ovan väntetider är vad som gäller för dagen, baserat på senaste veckornas skeppningar. Det är omöjligt att förutse eventuella nya problem på grund av plats- och tomcontainer-tillgång.

Skrivet 2008-10-02 2023-12-08 16:26:55

Arkiverade nyheter: Trafikinformation Containerskeppningar


TRAFIKINFORMATIONOakland - San Fransisco
På senare tid har det blivit lite sämre med tomcontainers. Väntetiden ligger för närvarande på cirka 2 - 3 veckor.

Long Beach - Los Angeles
Till vår stora glädje har det börjat lossna för oss. Vi har fått ut en hel del containers senaste veckorna. Våra partners menar att vi skall kunna få ut last med 2 till 4 veckors väntetid nu.

Houston
Vi har fått ut mycket last på senare tid men rederier har flaggat för nya bekymmer med tomcontainers. 2 till 4 veckors väntetid.

Florida - West Palm Beach och Fort Lauderdale
Mycket ryckig tillgång på containers. 2 till 6 veckors väntetid.

Baltimore
Inga problem alls med containers. Normal väntetid. 1-2 veckor.

New York
Inga problem alls med containers. Normal väntetid. 1-2 veckor.

Ovan väntetider är vad som gäller för dagen, baserat på senaste veckornas skeppningar. Det är omöjligt att förutse eventuella nya problem på grund av plats- och tomcontainer-tillgång.


Skrivet 2008-08-30 2023-12-08 15:30:42

Arkiverade nyheter: Väntelista Jacksonville och Brunswick


TRAFIKINFORMATION: För att komma runt platsproblemen i ovan nämnda hamnar så har vi upprättat en väntelista. Bokningar kan göras via Trackersystemet.

Skrivet 2008-08-30 2023-12-08 15:22:25

Arkiverade nyheter: Facklig konflikt avslutat kapitel


TRAFIKINFORMATION: Den fackliga konflikten mellan Hamnarbetarförbundet, Transportarbetarförbundet och deras arbetsgivare är över.

Nu får vi se hur lång tid det tar innan all last är ute ur hamnen och allt flyter på i vanlig ordning igen, men det hela bör vara helt ikapp inom kort.

Skrivet 2008-06-16 2023-12-08 03:10:16

Arkiverade nyheter: Facklig konflikt fryst tills på Söndag


TRAFIKINFORMATION: Konflikten mellan Hamnarbetarförbundet, Transportarbetarförbundet och deras arbetsgivare har tillfälligt frysts tills på Söndagen den 15 Juni då nya besked kommer. Detta innabär inte att allt är frid och fröjd men det är en ljusning i änden av tunneln och förhoppningen är att det snart flyter på i vanlig ordning igen.

Vi följer utvecklingen och meddelar oss så fort vi vet mer.

Läs mer på transportarbetarförbundets hemsida »

Skrivet 2008-06-12 2023-12-08 14:47:05

Arkiverade nyheter: Trögt ur hamnen på grund av facklig konflikt


TRAFIKINFORMATION: Konflikten mellan Svenska hamnarbetarförbundet tillsammans med Transportarbetarförbundet och arbetsgivare har börjat påverka våra rutiner och detta drabbar slutleveranserna negativt. Förseningar är att vänta på grund av blockad av övertid, nyanställning och inhyrning. Vi följer utvecklingen och meddelar förändringar så fort vi kan.

Man kan även läsa mer om saken på de fackliga förbundens egna webbplatser om man vill, se nedan.

Läs mer på Transportarbetarförbundets webbplats »
Läs mer på Svenska hamnarbetarförbundet »

Skrivet 2008-05-29 2023-12-08 10:29:40

Arkiverade nyheter: Oakland – Aladdin Freight


TRAFIKINFORMATION: Fungerar hyggligt. Extremt tryck gör att väntetider nu ligger på ca 4 veckor för närvarande.


Skrivet 2008-05-26 2023-12-08 12:27:19

Arkiverade nyheter: Mer problem i Los Angeles


TRAFIKINFORMATION: Fordonsimportörer som köper bil i Los Angeles får mer problem. Evergreen Line som är ett av 2 (två) rederier med direktskeppning till Europa inför nya begränsningar för vad som får skeppas i containers.

Nedan bullentin har vi fått från Evergreen Line.

Citat

Rule: 002-R09 Restricted Commodities - Used Gasoline Cans/Tanks
Effective date: April/22/2008
Used gasoline cans/tanks of any kinds (plastic, steel, etc.) are strictly
prohibited from shipment by Evergreen Line in any form. These cans have
been known to retain combustible fumes that may cause explosion or fire
through spontaneous combustion when containers are in route and subject to
higher temperatures. In order to ensure safe transportation, it is the
unconditional responsibility of the Shipper/Merchant to ensure that all
cargoes are free from any gasoline and/or hazardous residue inside
Carrier's
equipment regardless of whether the Shipper/Merchant stuffs the container
or
it is performed by any Third Party, including Suppliers. Any
Shipper/Merchant
who loads and/or misdeclares their commodity under any commodity
description
including, but not limited to, Plastic Scrap or Scrap Metals will be held
fully and completely liable.
Shipper/Merchant releases Evergreen Line, its Agents, as well as the
respective Carrier, all Underlying Carriers, and will indemnify them
against
any liability for loss of, or damage to, and any claim or loss, cost,
damage
or expense arising from or relating to load of this product in any way.

Slut citat.

Reservdunkar och andra gamla behållare som haft bensin är strikt förbjudna. Situationen är fortsatt mycket svår för plats i fartyg från Los Angeles. Vill man få hem sin nyinköpta bil bör man titta på andra utskeppningshamnar.

Nordtrafik skeppar containers från, Oakland, Houston, Fort Lauderdale, West Palm Beach, Baltimore och New York.


Skrivet 2008-04-28 2023-12-08 10:11:11

Arkiverade nyheter: TRAFIKINFO JUST NU


TRAFIKINFORMATION: I många hamnar är tillgången på tomcontainers mycket begränsad. Samtliga fartyg som seglar från USA är fullastade, Oavsett om det är till Hong Kong eller Malmö. Väntetider förekommer i olika omfattning. Godsterminaler är i många fall under hårt tryck. Med den oregelbundna tillgången på containers så har man mycket svårt att planera eller ens veta från dag till annan hur väntetiderna kommer att se ut.

Från Los Angeles är väntetider mycket långa. För den vetgiriga har vi en kopia ur ”American Shipper’s aprillutgåva som förklarar helheten glimrande. Denna faxar/skickar vi gärna.

Oakland – Aladdin Freight
Fungerar hyggligt. Extremt tryck gör att väntetider ligger på ca 2 veckor för närvarande.

Los Angeles – Direct Express, Gardena
Trucking via Houston är stoppad tillsvidare. På grund av struliga truckers.
Vi skeppar ut de bilar som står hos DEI i den takt vi får tomcontainers. Nya bokningar via Direct Expess stoppade.

Los Angeles – Titan Logistics, Carson
Bilar såväl som helcontainers accepteras fortfarande. Skeppas i mån av tillgång på containers och plats i fartyg. Väntetider 1-2 månader.

Houston – Hal-Mari
Bilar såväl som helcontainers accepteras. Största problemet har varit containertillgång under senaste tiden. Väntetider 1-3 veckor för närvarande.

Florida – West Palm Beach och Fort Lauderdale
Containertillgång är mycket begränsad. Väntetider just nu 1-4 veckor.
Roro från Jacksonville är fullbokad närmaste 5-6 veckorna.

Baltimore – Dartrans
Containertillgång fungerar
Roro Fungerar

New York
Containertillgång fungerar
Roro fungerar.

Chicago - Stoppat
Vi tar inte emot bilar på terminal i Chicago längre, igen på grund av struliga rutiner i USA. Däremot hämtar vi upp bilar direkt hos säljare. Detta fungerar via AES i New York.


Skrivet 2008-04-22 2023-12-08 12:00:17

Arkiverade nyheter: Fortsatt fullt i Jacksonville


TRAFIKINFORMATION: Fartygen är fullbokade tom månadsskiftet maj/juni. Med fortsatt svag dollar tror vi inte denna situation kommer bli bättre inom överskådlig tid.

Skrivet 2008-04-15 2023-12-08 17:25:34

Arkiverade nyheter: Vi har flyttat till ny terminal


TRAFIKINFORMATION: Vi vill bara meddela er alla om att vi har flyttat in på en ny terminal där ni hämtar erat gods framledes. Den är lokaliserad på Ångpannegatan 21.

Vägbeskrivning från Nordtrafiks kontor på Stålverksgatan till den nya terminalen finns dels under Kontakt och dels kan ni få den genom att klicka här »

Skrivet 2008-04-02 2023-12-08 13:26:13

Arkiverade nyheter: Trucking Los Angeles - Houston


TRAFIKINFORMATION: Nu i veckan börjar vi med trucking service av bilar mellan Los Angeles och Houston för vidarebefordran till Göteborg.

Bilar mottages hos Direct Express i Gardena. Även upphämtning av bilar. Så snart denna service är uppe och rullar tror vi oss klara att hålla 6-8 veckors total transporttid igen.

Observera att vi har nytt telefonnummer från och med den 25:e Februari 2008: 031 65 61 80.

Bokningar görs som vanligt hos Nordtrafik AB i Göteborg och med stor fördel i Trackersystemet här på webbsidan.


Skrivet 2008-03-09 2023-12-08 12:05:39

Arkiverade nyheter: Trafikinfo - Jacksonville och Brunswick (RORO)


TRAFIKINFORMATION: Alla avgångar från ovan nämnda hamnar är fullbokade. Det ser inte ut att finnas plats under Februari och Mars men April ser ännu så länge ut att vara möjligt. Hamnarna är i dagsläget fulla på gods, så nytt gods kan inte accepteras. Detta gäller RORO-skeppningar.

Personbilar och motorcyklar kan skeppas i container från West Palm Beach och Fort Lauderdale.

Bokningar görs som vanligt hos Nordtrafik AB i Göteborg och med stor fördel i Trackersystemet.

Skrivet 2008-02-15 2023-12-08 19:33:35

Arkiverade nyheter: Trafikinfo - Los Angeles


TRAFIKINFORMATION: Evergreen, det rederi som skeppar containers från Los Angeles till Europa på så kallad all water service (containers som skeppas via Panama kanalen), har kraftigt reducerat antalet containerplatser från Los Angeles. Detta innebär tyvärr längre väntetider igen. Om fulla containers skall skeppas från Los Angeles så måste de transporteras med tåg till Houston eller ostkusten.

Erfarenhetsmässigt vet vi att detta på ett betydande sätt ökar skaderisken vid bilskeppningar.

Vi på Nordtrafik jobbar just nu för högtryck med alternativa och ekonomiska lösningar. För bilar kommer vi att erbjuda lastbilstransporter till Houston och New York som avgår från mottagningsstationer i Los Angeles. Mer detaljer om detta kommer inom kort.

Övriga hamnar
I övriga hamnar rullar det på som vanligt igen, med andra ord 2 - 3 veckors väntan på skeppning.

Kom ihåg att hålla ett öga på våra nyheter då vi försöker uppdatera Er just här så snart som förändringar sker.

Skrivet 2008-02-06 2023-12-08 21:08:25

Arkiverade nyheter: TRAFIKINFO JUST NU


TRAFIKINFORMATIONNew York
AES Roro från östkusten och Containers från New Jersey.
Väntetider är minimerade och allt löper normalt. 1-2 veckors väntan.

Chicago
Neptune - Vi lastar alla bilar som "fastnat" i Chicago just nu i New York. Uppdateringar kommer till alla kunder via trackersystem och SMS.

Baltimore
Dartrans, Container
Väntetider är minimerade och allt löper normalt. 1-2 veckors väntan.

Florida - Containers
Inga problem med tomcontainers. 1-2 veckors väntetid.

Houston
Hal Mari, Containers
Inga problem med tomcontainers. 1-2 veckors väntetid.

Los Angeles
Direct Express, Ligger 3-4 Veckor efter. Lastar för fullt men väntetid.
Neptune, 2-4 veckor efter. Lastar men väntetid.
Titan, Inga väntetider utöver det vanliga.

San Fransisco
Jobbar för fullt men det kan vara container- och plats- problem på fartygen.

Detta är läget i respektive hamn för dagen. Kan och kommer förändras, vi försöker hålla alla ajour.

Skrivet 2008-01-16 2023-12-08 18:59:11

Arkiverade nyheter: Ny terminal för nybokningar i New York


TRAFIKINFORMATION: På grund av en överfull APA-terminal i New York har Nordtrafik AB i samarbete med AES börjat dirigera nya bokningar till Millwright-terminalen istället. Adress och kontaktperson till denna terminal finns tillgänglig under våran kontaktsida här på webbsidan ».

Skrivet 2007-12-10 2023-12-08 21:10:21

Arkiverade nyheter: Förseningar och kapacitetsbrist.


TRAFIKINFORMATION: Jo, vi har också reflekterat över de enormt långa tiderna i amerikanska hamnar generellt och därför åkte Tomas över i förra veckan för att kolla upp vad som händer. Vi har sett att tiderna ökat gradvis, nästan smygande, under hela hösten.

Det var värre än vad vi förutsett eller ens anat.

Det låga dollarpriset har gjort att amerikansk export närmar sig kollaps. Fartygen är fullbokade och inga tom-containers finns tillgängliga. Alla agenter har mängder av bilar och annat gods som står i väntan på att "få plats".

Vi kan i nuläget, inte säga hur lång tid en leverans tar. Tre till fyra veckors förseningar är inte ovanligt. I vissa fall ännu längre.

Samtidigt arbetar vi nu intensivt med att bli högre "prioriterade" men vi tolkar det som att vi inte ens kan köpa oss förbi den propp som uppstått och vad värre är att vi inte vet hur länge denna kapacitetsbrist skall hålla i sig.

Även om varken vi eller våra kunder förorsakat problemen är det vi som drabbas. En klen tröst i bedrövelsen är då att alla speditörer har samma problem. Frakthöjningar är att vänta.

Skrivet 2007-12-05 2023-12-08 19:50:20

Arkiverade nyheter: Ny terminal i Göteborg.


TRAFIKINFORMATION: Nordtrafik flyttar all containerlossning till Importgatan 17 med omedelbar verkan. Detta är ett tulllager så allt strulande med omförtullningar etc är ett minne blott. 12% förtullningar för veteranfordon löper därmed utan krångel. Större lagerlokaler gör att vi kan hysa betydligt fler bilar under tak än tidigare. Kontoret är kvar på samma adress som de senaste 15 åren, Stålverksgatan 4.

Se vägbeskrivning från Nordtrafiks kontor »

Skrivet 2007-06-17 2023-12-08 21:06:36
Arkiverade nyheter

Antal

Containerförmedling » 1
Containertrafik » 4
Containertrafik från Canada » 2
Dubai » 0
Ekonomi » 1
Export Containers, Nordamerika » 1
Export Iran » 1
Export Privatpersoner » 8
Export RORO » 4
Export RORO, Mellanöstern » 1
Export Styckegods till Afrika » 9
Filer & dokument » 0
Filkollektion » 0
Fjärran östern » 1
Fjärran Östern, Kina » 0
Flytta utomlands » 1
Handelskammareintyg » 2
Import Baltimore » 3
Import Florida » 2
Import Houston » 6
Import Los Angeles » 3
Import Miami » 2
Import New York » 2
Import San Fransisco » 2
Importera Båt från USA » 3
Importera Bil från USA » 10
Importera bil via Holland » 21
Insurance » 0
IT och Telekom » 0
Nordtrafik AB » 4
Nordtrafik Terminal » 2
Nordtrafik.SE » 1
Öppettider och ledighet » 22
Övrigt » 2
Paketservice New York - Göteborg » 1
Priser och kostnader » 2
Prislistor » 0
Regler och regelverk » 13
Shipping for dummies: Märkning » 1
Shipping for dummies: Roro Gbg » 0
Tjänster » 1
Tracker » 0
Trafikinformation » 74
Transportförsäkring » 1
Tullverk och tull » 166
Veteranbilsförtullning i Sverige sk 12% » 2
Wheels & Wings » 6
Nordtrafik AB: Kontakta oss | Feedback | Sponsring
Tjänster: Tracker | Import | Importkalkyler | Export | Förtullning | Nordtrafik.SE | Översikt webbplats
Nyheter: Containerförmedling | Containertrafik | Containertrafik från Canada | Dubai | Ekonomi | Export Containers, Nordamerika | Export Iran | Export Privatpersoner | Export RORO | Export RORO, Mellanöstern | Export Styckegods till Afrika | Filer & dokument | Filkollektion | Fjärran östern | Fjärran Östern, Kina | Flytta utomlands | Handelskammareintyg | Import Baltimore | Import Florida | Import Houston | Import Los Angeles | Import Miami | Import New York | Import San Fransisco | Importera Båt från USA | Importera Bil från USA | Importera bil via Holland | Insurance | IT och Telekom | Nordtrafik AB | Nordtrafik Terminal | Nordtrafik.SE | Öppettider och ledighet | Övrigt | Paketservice New York - Göteborg | Priser och kostnader | Prislistor | Regler och regelverk | Shipping for dummies: Märkning | Shipping for dummies: Roro Gbg | Tjänster | Tracker | Trafikinformation | Transportförsäkring | Tullverk och tull | Veteranbilsförtullning i Sverige sk 12% | Wheels & Wings |
Nordtrafik AB - Internationella transporter © 1946 - 2023