Besök Nordtrafik AB på Facebook!Besök Nordtrafik AB på Twitter!Prenumerera på Nordtrafik ABs RSS-flöde!

Tariff för inrikes Sverige

Öppna tariff Du bokar här


  Information om Inrikes vidaretransporter för bil från Göteborg
 • Listans priser avser endast bilar (mått L:500cm B:200cm H: 180cm) som är importerade i vår regi, vi utför alltså inga inrikesdragningar på bilar som inte är importerade av oss.

 • Maximala mått vid bokning - L: 900 cm. B: 250 cm. H: 300 cm.

 • Leveranstider ligger kring 10 dagar från tullklar. Notera att hamnhyror utgår from dag 4 i Göteborgds hamn. Se priser nedan.

 • Avisering sker normalt sett 2 - 4 timmar innan slutleverans av chaufför.

 • Variationer kan förekomma på pris, avisering etc.

 • Alla uppdrag utförs enligt NSAB 2000.

 • Fakturor för inrikesdragningar kan förekomma separat ifrån importfakturan om:

  • Bokning av vidaretransport sker efter att importfakturan är skickad.

  • Vinchning, höjdtillägg, längdtillägg, väntetid, hamntillägg påförts av vår
   underleverantör i efterhand, se extrakostnader för detta i vår prislista nedan.
Klicka här för att öppna tariffen för inrikes Sverige

Du bokar här...


Senast uppdaterad 2017-03-16 11:59:56Tariffer

Vad kan det kosta? Kolla information och tariffer nedan...
Import RoRo USA
Import Container USA
Inrikes Sverige
Klicka här om du inte hittar ditt alternativ?


Allmänna speditions- och uppdragsvillkor:

Alla uppdrag utförs som förmedlare i enlighet med NSAB 2000. Nordtrafik ansvarar som transportör endast när Nordtrafik uttryckligen åtagit sig ett sådant ansvar eller utfärdat konossement i eget namn. Annars ansvarar Nordtrafik som förmedlare. De allmänna villkoren NSAB 2000 finns att tillgå genom denna länk. Nordtrafik svarar inte för lösgods packat i bilar.
Nordtrafik AB: Kontakta oss | Feedback | Sponsring
Tjänster: Tracker | Import | Importkalkyler | Export | Förtullning | Nordtrafik.SE | Översikt webbplats
Nyheter: Containertrafik | Containertrafik från Canada | Ekonomi | Export Containers, Nordamerika | Export Iran | Export Privatpersoner | Export RORO | Export RORO, Mellanöstern | Export Styckegods till Afrika | Filer & dokument | Fjärran östern | Fjärran Östern, Kina | Flytta utomlands | Handelskammareintyg | Import Baltimore | Import Florida | Import Houston | Import Los Angeles | Import Miami | Import New York | Import San Fransisco | Importera Båt från USA | Importera Bil från USA | Importera bil via Holland | IT och Telekom | Namninsamlig för 12% förtullning. | Nordtrafik AB | Nordtrafik Terminal | Nordtrafik.SE | Öppettider och ledighet | Övrigt | Paketservice New York - Göteborg | Priser och kostnader | Regler och regelverk | Samarbetspartners | Shipping for dummies: Märkning | Shipping for dummies: Roro Gbg | Tjänster | Tracker | Trafikinformation | Tullverk och tull | Veteranbilsförtullning i Sverige sk 12% | Wheels & Wings |
Nordtrafik AB - Internationella transporter © 1946 - 2017