Besök Nordtrafik AB på Facebook!Besök Nordtrafik AB på Twitter!Prenumerera på Nordtrafik ABs RSS-flöde!

Bilimport i containers - Ny information..


Bilimport i containers - Ny information..

REGLER OCH REGELVERK: Det har blivit många frågor sedan Göteborgs hamns nya regler blev kända. Då i synnerhet kring lossning på tullager och antal tulldokument per container som kommer fungera i hamnen. Eftersom man bara kan registrera en nyare bil per 12 månadersperiod så ringde vi idag till Transportstyrelsen med följande hypotetiska fråga:

Om du åker till USA och köper en bil till din fru, och en till dig själv. Med dig som köpare på båda bill of sale. Kan du då förtulla bilarna i ditt namn, men registrera en bil på hustrun och en på dig själv?

Svaret på denna fråga är enligt Transportstyrelsen, ja. Men, bilen måste överlåtas till hustrun på en överlåtelsehandling daterad före bilen anländer Sverige. Trots att det förtullas i ett annat namn på en tullhandling. Transportstyrelsen identifierar bilen på chassi nummer och inte på importör angiven i tulldokumentet.

Mao, om Olle och Greta köper sina bilar med ett och samma namn på kvittot så kan de förtullas i ex vis Olle's namn. Men när det är dags för ursprungskontroll, skall en överlåtelse daterad innan bilen kom till Sverige följa med ansökan till Gretas bil till Transportstyrelsen.

För att du skall vara säker, ring gärna dem själv, tel 019-15 48 00.

Snurrigt? Ja lite...

Alla uppdrag utföres i enlighet med NSAB 2000.
www.nordtrafik.se

Skrivet 2011-04-27 2023-12-08 16:13:51

Allmänna speditions- och uppdragsvillkor:

Alla uppdrag utförs som förmedlare i enlighet med NSAB 2000. Nordtrafik ansvarar som transportör endast när Nordtrafik uttryckligen åtagit sig ett sådant ansvar eller utfärdat konossement i eget namn. Annars ansvarar Nordtrafik som förmedlare. De allmänna villkoren NSAB 2000 finns att tillgå genom denna länk. Nordtrafik svarar inte för lösgods packat i bilar.
Arkiverade nyheter

Antal

Containerförmedling » 1
Containertrafik » 4
Containertrafik från Canada » 2
Dubai » 0
Ekonomi » 1
Export Containers, Nordamerika » 1
Export Iran » 1
Export Privatpersoner » 8
Export RORO » 4
Export RORO, Mellanöstern » 1
Export Styckegods till Afrika » 9
Filer & dokument » 0
Filkollektion » 0
Fjärran östern » 1
Fjärran Östern, Kina » 0
Flytta utomlands » 1
Handelskammareintyg » 2
Import Baltimore » 3
Import Florida » 2
Import Houston » 6
Import Los Angeles » 3
Import Miami » 2
Import New York » 2
Import San Fransisco » 2
Importera Båt från USA » 3
Importera Bil från USA » 10
Importera bil via Holland » 21
Insurance » 0
IT och Telekom » 0
Nordtrafik AB » 4
Nordtrafik Terminal » 2
Nordtrafik.SE » 1
Öppettider och ledighet » 22
Övrigt » 2
Paketservice New York - Göteborg » 1
Priser och kostnader » 2
Prislistor » 0
Regler och regelverk » 13
Shipping for dummies: Märkning » 1
Shipping for dummies: Roro Gbg » 0
Tjänster » 1
Tracker » 0
Trafikinformation » 74
Transportförsäkring » 1
Tullverk och tull » 166
Veteranbilsförtullning i Sverige sk 12% » 2
Wheels & Wings » 6
Nordtrafik AB: Kontakta oss | Feedback | Sponsring
Tjänster: Tracker | Import | Importkalkyler | Export | Förtullning | Nordtrafik.SE | Översikt webbplats
Nyheter: Containerförmedling | Containertrafik | Containertrafik från Canada | Dubai | Ekonomi | Export Containers, Nordamerika | Export Iran | Export Privatpersoner | Export RORO | Export RORO, Mellanöstern | Export Styckegods till Afrika | Filer & dokument | Filkollektion | Fjärran östern | Fjärran Östern, Kina | Flytta utomlands | Handelskammareintyg | Import Baltimore | Import Florida | Import Houston | Import Los Angeles | Import Miami | Import New York | Import San Fransisco | Importera Båt från USA | Importera Bil från USA | Importera bil via Holland | Insurance | IT och Telekom | Nordtrafik AB | Nordtrafik Terminal | Nordtrafik.SE | Öppettider och ledighet | Övrigt | Paketservice New York - Göteborg | Priser och kostnader | Prislistor | Regler och regelverk | Shipping for dummies: Märkning | Shipping for dummies: Roro Gbg | Tjänster | Tracker | Trafikinformation | Transportförsäkring | Tullverk och tull | Veteranbilsförtullning i Sverige sk 12% | Wheels & Wings |
Nordtrafik AB - Internationella transporter © 1946 - 2023