Besök Nordtrafik AB på Facebook!Besök Nordtrafik AB på Twitter!Prenumerera på Nordtrafik ABs RSS-flöde!

Nya regler i Göteborgs hamn. Containers.


Nya regler i Göteborgs hamn. Containers.

CONTAINERTRAFIK: Nya regler som påverkar alla kunder som importerar hela containers mycket. Nedan rader har vi fått från Göteborgs hamn, läs dem om du importerar i hela egna containers:

Brev till kunder gällande samlastningsenheter - Import


I samband med vår AEO-certifiering har det framkommit att vi inte längre kan hantera samlastningsenheter eftersom vi måste kunna säkerställa att vår tullredovisning är korrekt, d v s en enhet = ett kolli.

Detta kommer att gälla från och med 2011-05-02.

Lagstiftningen för ”Tillfälligt lager” kräver att vi måste redovisa ett tulldokument per enhet. Anmälan till godkänd tullbehandling av en vara som är upplagd på ”Tillfälligt lager” får endast omfatta varor som lagts upp på lagret på samma summariska deklaration, d v s vi lämnar ut hela enheter till en och samma mottagare, m a o en enhet = ett kolli.

Samlastningsenheter ska från och med 2011-05-02 transporteras (genom exempelvis transitering eller Underrättelse vid gränspassage – Q-status) till ett tullager, där godset räknas upp och lagerhavaren genom lossning förvissar sig om att samtliga kollin som befordrats med i lastenheten finns upptagna i deklarationen.

Lagtext framgår av Tullordningen 6 kapitel angående tillfälliga lager.

Aktuella paragrafer i detta sammanhang är bl a följande:
I 6 kapitel 10 § anges att " Om icke gemenskapsvaror lagts upp på tillfälligt lager men ligger kvar i den lastenhet i vilka varorna lastats i utlandet, skall lagerhavaren genom lossning eller på annat lämpligt sätt förvissa sig om att samtliga kollin som befodrats med lastenheten finns upptagna i den summariska deklarationen. Någon sådan åtgärd behövs dock inte om lastenheten utan lossning deklareras till ett transiteringsförfarande eller återexporteras från EG:s tullområde."

(Lastenhet= container)
(Summarisk deklaration = manifest (uppläggningsanmälan).)

I 6 kapitel 27 § sista stycket anges att " Innan lagerhavaren lämnar ut varan skall han jämföra uppgifterna i utlämningsmedgivandet med motsvarande uppgifter om sändningen i den summariska deklarationen samt kontrollera att de kollin som lämnas ut stämmer med utlämningsmedgivandet"

slut citat

Vad betyder då detta? Man kan inte direktförtulla en container i hamnen om det är fler än en importör inblandad. Då måste container gå till tulllager och "strippas" där. Bl a räknas antal kolli av i container, och förtullas. För ytterligare information så ring oss på tel 031 - 65 61 80.

Alla uppdrag utföres i enlighet med NSAB 2000.
www.nordtrafik.se

Skrivet 2011-04-14 2023-12-08 15:47:07

Allmänna speditions- och uppdragsvillkor:

Alla uppdrag utförs som förmedlare i enlighet med NSAB 2000. Nordtrafik ansvarar som transportör endast när Nordtrafik uttryckligen åtagit sig ett sådant ansvar eller utfärdat konossement i eget namn. Annars ansvarar Nordtrafik som förmedlare. De allmänna villkoren NSAB 2000 finns att tillgå genom denna länk. Nordtrafik svarar inte för lösgods packat i bilar.
Arkiverade nyheter

Antal

Containerförmedling » 1
Containertrafik » 4
Containertrafik från Canada » 2
Dubai » 0
Ekonomi » 1
Export Containers, Nordamerika » 1
Export Iran » 1
Export Privatpersoner » 8
Export RORO » 4
Export RORO, Mellanöstern » 1
Export Styckegods till Afrika » 9
Filer & dokument » 0
Filkollektion » 0
Fjärran östern » 1
Fjärran Östern, Kina » 0
Flytta utomlands » 1
Handelskammareintyg » 2
Import Baltimore » 3
Import Florida » 2
Import Houston » 6
Import Los Angeles » 3
Import Miami » 2
Import New York » 2
Import San Fransisco » 2
Importera Båt från USA » 3
Importera Bil från USA » 10
Importera bil via Holland » 21
Insurance » 0
IT och Telekom » 0
Nordtrafik AB » 4
Nordtrafik Terminal » 2
Nordtrafik.SE » 1
Öppettider och ledighet » 22
Övrigt » 2
Paketservice New York - Göteborg » 1
Priser och kostnader » 2
Prislistor » 0
Regler och regelverk » 13
Shipping for dummies: Märkning » 1
Shipping for dummies: Roro Gbg » 0
Tjänster » 1
Tracker » 0
Trafikinformation » 74
Transportförsäkring » 1
Tullverk och tull » 166
Veteranbilsförtullning i Sverige sk 12% » 2
Wheels & Wings » 6
Nordtrafik AB: Kontakta oss | Feedback | Sponsring
Tjänster: Tracker | Import | Importkalkyler | Export | Förtullning | Nordtrafik.SE | Översikt webbplats
Nyheter: Containerförmedling | Containertrafik | Containertrafik från Canada | Dubai | Ekonomi | Export Containers, Nordamerika | Export Iran | Export Privatpersoner | Export RORO | Export RORO, Mellanöstern | Export Styckegods till Afrika | Filer & dokument | Filkollektion | Fjärran östern | Fjärran Östern, Kina | Flytta utomlands | Handelskammareintyg | Import Baltimore | Import Florida | Import Houston | Import Los Angeles | Import Miami | Import New York | Import San Fransisco | Importera Båt från USA | Importera Bil från USA | Importera bil via Holland | Insurance | IT och Telekom | Nordtrafik AB | Nordtrafik Terminal | Nordtrafik.SE | Öppettider och ledighet | Övrigt | Paketservice New York - Göteborg | Priser och kostnader | Prislistor | Regler och regelverk | Shipping for dummies: Märkning | Shipping for dummies: Roro Gbg | Tjänster | Tracker | Trafikinformation | Transportförsäkring | Tullverk och tull | Veteranbilsförtullning i Sverige sk 12% | Wheels & Wings |
Nordtrafik AB - Internationella transporter © 1946 - 2023