Besök Nordtrafik AB på Facebook!Besök Nordtrafik AB på Twitter!Prenumerera på Nordtrafik ABs RSS-flöde!

Tullens praxis vad gäller samlarfordon och 12% förtullningar.


Tullens praxis vad gäller samlarfordon och 12% förtullningar. TULLVERK OCH TULL: Tullen har nu gjort ett klargörande och skickat ut följande information som idag 091223:

"Samlarfordon

Normalt sett klassificeras fordon enligt tulltaxans 87:de kapitel men det finns vissa undantag som fordonslika arbetsmaskiner (normalt kapitel 84) och samlarfordon.

Begreppet samlarfordon kan inte jämställas med veteranfordon.

För att klassificeras som samlarfordon på Taric-nummer 9705 00 00 90, som är tullfritt och har moms på 12 %, måste fordonet uppfylla de krav som Kommissionen meddelat, i de nya förklarande anmärkningarna till den Kombinerade nomenklaturen, FAKN. Den senaste texten publicerades 2009-11-13, och är en striktare skrivning än tidigare. Detta påverkar Tullverkets policy enligt följande.

I ursprungligt skick, utan omfattande förändringar av chassit, styr- och bromssystemet, motor osv. – fordonet får inte vara ändrat från ursprungsskicket så att det får andra specifikationer än de ursprungliga. Har, exempelvis, motorn bytts ut mot en med andra specifikationer än vad den levererades med från fabrik så bedöms det vara fråga om en omfattande förändring. Samma sak gäller om motorn trimmats etc. Utslitna delar får vara utbytta mot motsvarande nya delar. Så kallade ”söndermekade” och ”stylade” fordon anses inte vara i ursprungligt skick. Det är det skick fordonet inkommer i som är avgörande för om det är att anse som ett samlarobjekt, vilket betyder att t.ex. fordon som behöver renoveras inte uppfyller kravet på ursprungligt skick.

Minst 30 år gamla – här bör observeras att tolkningen ändrats gällande fordon tillverkade innan 1950. De anses inte generellt vara samlarobjekt enligt nr 9705 vilket påverkar t.ex. ”Hot Rods” som måste uppfylla samtliga krav som samlarobjekt.

Av en modell eller typ som inte längre tillverkas – ingen ändring mot tidigare tillämpning.

Vara förhållandevis sällsynt – här tillåter vi inte mer än ca 30 registrerade exemplar i Sverige av samma modell och typ.

Normalt inte används för sitt ursprungliga ändamål – d.v.s. fordonet ska inte användas som bruksfordon.

Vara föremål för speciell handel utanför den vanliga handeln med liknande bruksföremål – normalt sett inget problem då denna handel sker mellan privatpersoner eller specialiserade företag och organisationer.

Vara av större värde – dagens värde är minst 5 gånger högre än ursprungligt nypris.Utöver detta kan Tullverket neka en klassificering som samlarobjekt om det blir tydligt att fordonet inte visar på ett betydelsefullt steg i utvecklingen av mänskliga landvinningar eller ett skede i denna utveckling.

I vissa fall kan även ett yngre motorfordon anses som ett samlarobjekt
a) Motorfordon, oavsett när de är tillverkade, beträffande vilka det kan bevisas att de har använts i samband med en historisk händelse.

b) Tävlingsfordon där det bevisas att de konstruerats, byggts och använts uteslutande för tävling och har vunnit betydande framgångar vid prestigefyllda nationella eller internationella evenemang.

Styrkande handlingar etc
För att kunna göra en bedömning av de olika kraven så bör information lämnas i form av lämplig dokumentation som referensböcker, facklitteratur, registerutdrag gällande antal registrerade fordon, foton, köpehandlingar, officiella fordonsdokument etc. eller genom utlåtande från erkända experter.

Importören bör på ett trovärdigt sätt lämna information om fordonets ursprungliga pris.

Ovanstående krav gäller i tillämpliga delar även för motorcyklar."

Slut citat.

Vår kommentar:
Holland ligger där det ligger. Trafik via Holland, och förtullningar kan erbjudas av Nordtrafik, hela vägen till Sverige. För veteranfordon betalar man 6% moms och ingen tull. I Holland har man kvar den tolkning vi hade i Sverige tom den 13 november. Alltså, 30 år och äldre, i hyggligt originalskick.


Skrivet 2009-12-23 2023-12-02 12:11:07

Allmänna speditions- och uppdragsvillkor:

Alla uppdrag utförs som förmedlare i enlighet med NSAB 2000. Nordtrafik ansvarar som transportör endast när Nordtrafik uttryckligen åtagit sig ett sådant ansvar eller utfärdat konossement i eget namn. Annars ansvarar Nordtrafik som förmedlare. De allmänna villkoren NSAB 2000 finns att tillgå genom denna länk. Nordtrafik svarar inte för lösgods packat i bilar.
Arkiverade nyheter

Antal

Containerförmedling » 1
Containertrafik » 4
Containertrafik från Canada » 2
Dubai » 0
Ekonomi » 1
Export Containers, Nordamerika » 1
Export Iran » 1
Export Privatpersoner » 8
Export RORO » 4
Export RORO, Mellanöstern » 1
Export Styckegods till Afrika » 9
Filer & dokument » 0
Filkollektion » 0
Fjärran östern » 1
Fjärran Östern, Kina » 0
Flytta utomlands » 1
Handelskammareintyg » 2
Import Baltimore » 3
Import Florida » 2
Import Houston » 6
Import Los Angeles » 3
Import Miami » 2
Import New York » 2
Import San Fransisco » 2
Importera Båt från USA » 3
Importera Bil från USA » 10
Importera bil via Holland » 21
Insurance » 0
IT och Telekom » 0
Nordtrafik AB » 4
Nordtrafik Terminal » 2
Nordtrafik.SE » 1
Öppettider och ledighet » 22
Övrigt » 2
Paketservice New York - Göteborg » 1
Priser och kostnader » 2
Prislistor » 0
Regler och regelverk » 13
Shipping for dummies: Märkning » 1
Shipping for dummies: Roro Gbg » 0
Tjänster » 1
Tracker » 0
Trafikinformation » 74
Transportförsäkring » 1
Tullverk och tull » 166
Veteranbilsförtullning i Sverige sk 12% » 2
Wheels & Wings » 6
Nordtrafik AB: Kontakta oss | Feedback | Sponsring
Tjänster: Tracker | Import | Importkalkyler | Export | Förtullning | Nordtrafik.SE | Översikt webbplats
Nyheter: Containerförmedling | Containertrafik | Containertrafik från Canada | Dubai | Ekonomi | Export Containers, Nordamerika | Export Iran | Export Privatpersoner | Export RORO | Export RORO, Mellanöstern | Export Styckegods till Afrika | Filer & dokument | Filkollektion | Fjärran östern | Fjärran Östern, Kina | Flytta utomlands | Handelskammareintyg | Import Baltimore | Import Florida | Import Houston | Import Los Angeles | Import Miami | Import New York | Import San Fransisco | Importera Båt från USA | Importera Bil från USA | Importera bil via Holland | Insurance | IT och Telekom | Nordtrafik AB | Nordtrafik Terminal | Nordtrafik.SE | Öppettider och ledighet | Övrigt | Paketservice New York - Göteborg | Priser och kostnader | Prislistor | Regler och regelverk | Shipping for dummies: Märkning | Shipping for dummies: Roro Gbg | Tjänster | Tracker | Trafikinformation | Transportförsäkring | Tullverk och tull | Veteranbilsförtullning i Sverige sk 12% | Wheels & Wings |
Nordtrafik AB - Internationella transporter © 1946 - 2023