Besök Nordtrafik AB på Facebook!Besök Nordtrafik AB på Twitter!Prenumerera på Nordtrafik ABs RSS-flöde!

12% Förtullning av veteranfordon Uppdate


REGLER OCH REGELVERK: Nedan text finns nu på tullverkets hemsida:

Citat
Förtydligande om motorfordon för samlarändamål
Kommissionen har gjort ett förtydligande, baserat på gällande praxis när det gäller bedömningen av motorfordon för samlarändamål (9705 00 00).
Förtydligandet medför ingen förändring jämfört med idag. Importören ska således kunna visa att motorfordonet uppfyller gällande kriterier, därefter gör Tullverket en bedömning i varje enskilt fall.
Följande kriterier gäller:
Fordon enligt 9705 i kombinerade nomenklaturen ska tolkas på så sätt att motorfordon ska anses vara av historiskt eller etnografiskt intresse om de är
• fordon i originalskick, utan avsevärda ändringar i chassi, styr- eller bromssystem, motor etc.,
• minst 30 år gamla och
• av en modell eller typ som inte längre är i produktion.

Trots att dessa villkor är uppfyllda anses fordonet inte vara av historiskt eller etnografiskt intresse om Tullverket fastställer att fordonet inte kan visa på ett betydelsefullt steg i utvecklingen av mänskliga framgångar eller ett skede av denna utveckling.

Sådana fordon måste dessutom vara samlarobjekt i den mening som avses i nummer 9705, det vill säga
• ha ett särskilt raritetsvärde
• inte användas för sitt ursprungliga ändamål,
• vara föremål för speciell handel utanför den vanliga handeln med liknande bruksföremål och
• ha ett högt värde

Slut Citat.

Texten ovan är i princip den samma som gällt tidigare. Praxis i detalj kan inte tullverket redogöra för, men det är ytterst upp till den enskilda tulltjänstemannen att avgöra varje enskilt fall. Hoppas på ett finalklargörande snarast. Hursomhelst så är alla kriteria utom "Högt värde" kristallklara. Sannolikt kommer en praxis inom det snaraste. Vi återkommer så snart som vi fått detta klargjort av tullverket. Andas en försiktig optimism. Men det lär jag väl få äta upp.....
Mvh
Tomas

Skrivet 2009-11-27 2023-12-08 08:20:39

Allmänna speditions- och uppdragsvillkor:

Alla uppdrag utförs som förmedlare i enlighet med NSAB 2000. Nordtrafik ansvarar som transportör endast när Nordtrafik uttryckligen åtagit sig ett sådant ansvar eller utfärdat konossement i eget namn. Annars ansvarar Nordtrafik som förmedlare. De allmänna villkoren NSAB 2000 finns att tillgå genom denna länk. Nordtrafik svarar inte för lösgods packat i bilar.
Arkiverade nyheter

Antal

Containerförmedling » 1
Containertrafik » 4
Containertrafik från Canada » 2
Dubai » 0
Ekonomi » 1
Export Containers, Nordamerika » 1
Export Iran » 1
Export Privatpersoner » 8
Export RORO » 4
Export RORO, Mellanöstern » 1
Export Styckegods till Afrika » 9
Filer & dokument » 0
Filkollektion » 0
Fjärran östern » 1
Fjärran Östern, Kina » 0
Flytta utomlands » 1
Handelskammareintyg » 2
Import Baltimore » 3
Import Florida » 2
Import Houston » 6
Import Los Angeles » 3
Import Miami » 2
Import New York » 2
Import San Fransisco » 2
Importera Båt från USA » 3
Importera Bil från USA » 10
Importera bil via Holland » 21
Insurance » 0
IT och Telekom » 0
Nordtrafik AB » 4
Nordtrafik Terminal » 2
Nordtrafik.SE » 1
Öppettider och ledighet » 22
Övrigt » 2
Paketservice New York - Göteborg » 1
Priser och kostnader » 2
Prislistor » 0
Regler och regelverk » 13
Shipping for dummies: Märkning » 1
Shipping for dummies: Roro Gbg » 0
Tjänster » 1
Tracker » 0
Trafikinformation » 74
Transportförsäkring » 1
Tullverk och tull » 166
Veteranbilsförtullning i Sverige sk 12% » 2
Wheels & Wings » 6
Nordtrafik AB: Kontakta oss | Feedback | Sponsring
Tjänster: Tracker | Import | Importkalkyler | Export | Förtullning | Nordtrafik.SE | Översikt webbplats
Nyheter: Containerförmedling | Containertrafik | Containertrafik från Canada | Dubai | Ekonomi | Export Containers, Nordamerika | Export Iran | Export Privatpersoner | Export RORO | Export RORO, Mellanöstern | Export Styckegods till Afrika | Filer & dokument | Filkollektion | Fjärran östern | Fjärran Östern, Kina | Flytta utomlands | Handelskammareintyg | Import Baltimore | Import Florida | Import Houston | Import Los Angeles | Import Miami | Import New York | Import San Fransisco | Importera Båt från USA | Importera Bil från USA | Importera bil via Holland | Insurance | IT och Telekom | Nordtrafik AB | Nordtrafik Terminal | Nordtrafik.SE | Öppettider och ledighet | Övrigt | Paketservice New York - Göteborg | Priser och kostnader | Prislistor | Regler och regelverk | Shipping for dummies: Märkning | Shipping for dummies: Roro Gbg | Tjänster | Tracker | Trafikinformation | Transportförsäkring | Tullverk och tull | Veteranbilsförtullning i Sverige sk 12% | Wheels & Wings |
Nordtrafik AB - Internationella transporter © 1946 - 2023