Besök Nordtrafik AB på Facebook!Besök Nordtrafik AB på Twitter!Prenumerera på Nordtrafik ABs RSS-flöde!

Veteranfordon och 12% förtullningar. Ny snurr, igen.


REGLER OCH REGELVERK: Det är så man inte tror det är sant. Tullverket tar nya tag för att få igenom något som lämnar allt till godtycke, -igen. Tullens hemsidas www.tullverket.se första sida flaggar nu för följande:

Citat
Den 13 november 2009 publicerade EU kommissionen en text som ska göra klassificeringen av fordon som samlarobjekt (KN-nummer 9705 00 00) mer likartad inom EU. Texten har omedelbar verkan då det inte är en formell policyändring som genomförs på EU nivå.
Kommissionen skärper behovet av att kunna styrka att fordonet är förhållandevis sällsynt och av större värde. Det är även en skärpning vad gäller tolkningen av att fordonen är av historiskt och etnografiskt intresse. Kommissionen har inte definierat någon nivå av sällsynthet, värde eller utveckling av mänskliga landvinningar då det handlar om unika exemplar. Inget av dessa kriterier är nya men lyfts nu fram för att ges en enhetlig tillämpning i EU.

Den stora förändringen är att fordon som tillverkats före 1950 inte automatiskt ska anses som samlarfordon.

Det är oförändrade kriterier vad gäller ursprungligt skick, ålder (minst 30 år) och att det är fråga om en modell som inte längre tillverkas.

Den som avser att importera ett fordon och anser att det är fråga om ett fordon som ska ingå i en samling av historiskt och etnografiskt intresse ska vara beredd att styrka detta med hjälp av dokumentation i form av exempelvis (utdrag ur) referensböcker eller facklitteratur alternativt lämna utlåtande från erkänd expert. Dokumentationen ska visa på att fordonet är i ursprungligt skick, tillverkningsår, tillverkningsperiod, grad av sällsynthet, värde i förhållande till liknande fordon. Det bör även visas på att fordonet visar på ett betydelsefullt steg eller skede i de mänskliga landvinningarna och dess utveckling.
Slut citat.

Mao så är vi i någon form tillbaka till en ickepraxis och utrymme för godtycke. Pang i bygget! Detta vansinne måste få ett slut. Vi går igång med vår advokat imorgon igen, och tvingar fram en tolkning som kan anses vara kristallklar. Vi startar denna process klockan 08.00 hrs imorgon den 20 nov 2009. Vi kommer med information, så snart som det går.

Under tiden vi väntar har vi en liten gåta att lösa:
Här kommer en liten fråga till tullen att suga på. Skulle bilen de har på bild bli godkänd? Enligt Sören Fjällstedt finns det anledning att undra. Gissa varför. Sörens svar kommer imorgon. Men kanske vi skall vänta tills tullen sagt sitt....

Med vänlig hälsning
F Kafka

www.nordtrafik.se

Skrivet 2009-11-19 2023-12-08 20:38:56

Allmänna speditions- och uppdragsvillkor:

Alla uppdrag utförs som förmedlare i enlighet med NSAB 2000. Nordtrafik ansvarar som transportör endast när Nordtrafik uttryckligen åtagit sig ett sådant ansvar eller utfärdat konossement i eget namn. Annars ansvarar Nordtrafik som förmedlare. De allmänna villkoren NSAB 2000 finns att tillgå genom denna länk. Nordtrafik svarar inte för lösgods packat i bilar.
Arkiverade nyheter

Antal

Containerförmedling » 1
Containertrafik » 4
Containertrafik från Canada » 2
Dubai » 0
Ekonomi » 1
Export Containers, Nordamerika » 1
Export Iran » 1
Export Privatpersoner » 8
Export RORO » 4
Export RORO, Mellanöstern » 1
Export Styckegods till Afrika » 9
Filer & dokument » 0
Filkollektion » 0
Fjärran östern » 1
Fjärran Östern, Kina » 0
Flytta utomlands » 1
Handelskammareintyg » 2
Import Baltimore » 3
Import Florida » 2
Import Houston » 6
Import Los Angeles » 3
Import Miami » 2
Import New York » 2
Import San Fransisco » 2
Importera Båt från USA » 3
Importera Bil från USA » 10
Importera bil via Holland » 21
Insurance » 0
IT och Telekom » 0
Nordtrafik AB » 4
Nordtrafik Terminal » 2
Nordtrafik.SE » 1
Öppettider och ledighet » 22
Övrigt » 2
Paketservice New York - Göteborg » 1
Priser och kostnader » 2
Prislistor » 0
Regler och regelverk » 13
Shipping for dummies: Märkning » 1
Shipping for dummies: Roro Gbg » 0
Tjänster » 1
Tracker » 0
Trafikinformation » 74
Transportförsäkring » 1
Tullverk och tull » 166
Veteranbilsförtullning i Sverige sk 12% » 2
Wheels & Wings » 6
Nordtrafik AB: Kontakta oss | Feedback | Sponsring
Tjänster: Tracker | Import | Importkalkyler | Export | Förtullning | Nordtrafik.SE | Översikt webbplats
Nyheter: Containerförmedling | Containertrafik | Containertrafik från Canada | Dubai | Ekonomi | Export Containers, Nordamerika | Export Iran | Export Privatpersoner | Export RORO | Export RORO, Mellanöstern | Export Styckegods till Afrika | Filer & dokument | Filkollektion | Fjärran östern | Fjärran Östern, Kina | Flytta utomlands | Handelskammareintyg | Import Baltimore | Import Florida | Import Houston | Import Los Angeles | Import Miami | Import New York | Import San Fransisco | Importera Båt från USA | Importera Bil från USA | Importera bil via Holland | Insurance | IT och Telekom | Nordtrafik AB | Nordtrafik Terminal | Nordtrafik.SE | Öppettider och ledighet | Övrigt | Paketservice New York - Göteborg | Priser och kostnader | Prislistor | Regler och regelverk | Shipping for dummies: Märkning | Shipping for dummies: Roro Gbg | Tjänster | Tracker | Trafikinformation | Transportförsäkring | Tullverk och tull | Veteranbilsförtullning i Sverige sk 12% | Wheels & Wings |
Nordtrafik AB - Internationella transporter © 1946 - 2023