Besök Nordtrafik AB på Facebook!Besök Nordtrafik AB på Twitter!Prenumerera på Nordtrafik ABs RSS-flöde!

TRAFIKINFO JUST NU


TRAFIKINFORMATION: I många hamnar är tillgången på tomcontainers mycket begränsad. Samtliga fartyg som seglar från USA är fullastade, Oavsett om det är till Hong Kong eller Malmö. Väntetider förekommer i olika omfattning. Godsterminaler är i många fall under hårt tryck. Med den oregelbundna tillgången på containers så har man mycket svårt att planera eller ens veta från dag till annan hur väntetiderna kommer att se ut.

Från Los Angeles är väntetider mycket långa. För den vetgiriga har vi en kopia ur ”American Shipper’s aprillutgåva som förklarar helheten glimrande. Denna faxar/skickar vi gärna.

Oakland – Aladdin Freight
Fungerar hyggligt. Extremt tryck gör att väntetider ligger på ca 2 veckor för närvarande.

Los Angeles – Direct Express, Gardena
Trucking via Houston är stoppad tillsvidare. På grund av struliga truckers.
Vi skeppar ut de bilar som står hos DEI i den takt vi får tomcontainers. Nya bokningar via Direct Expess stoppade.

Los Angeles – Titan Logistics, Carson
Bilar såväl som helcontainers accepteras fortfarande. Skeppas i mån av tillgång på containers och plats i fartyg. Väntetider 1-2 månader.

Houston – Hal-Mari
Bilar såväl som helcontainers accepteras. Största problemet har varit containertillgång under senaste tiden. Väntetider 1-3 veckor för närvarande.

Florida – West Palm Beach och Fort Lauderdale
Containertillgång är mycket begränsad. Väntetider just nu 1-4 veckor.
Roro från Jacksonville är fullbokad närmaste 5-6 veckorna.

Baltimore – Dartrans
Containertillgång fungerar
Roro Fungerar

New York
Containertillgång fungerar
Roro fungerar.

Chicago - Stoppat
Vi tar inte emot bilar på terminal i Chicago längre, igen på grund av struliga rutiner i USA. Däremot hämtar vi upp bilar direkt hos säljare. Detta fungerar via AES i New York.


Skrivet 2008-04-22 2023-12-08 12:00:17

Allmänna speditions- och uppdragsvillkor:

Alla uppdrag utförs som förmedlare i enlighet med NSAB 2000. Nordtrafik ansvarar som transportör endast när Nordtrafik uttryckligen åtagit sig ett sådant ansvar eller utfärdat konossement i eget namn. Annars ansvarar Nordtrafik som förmedlare. De allmänna villkoren NSAB 2000 finns att tillgå genom denna länk. Nordtrafik svarar inte för lösgods packat i bilar.
Arkiverade nyheter

Antal

Containerförmedling » 1
Containertrafik » 4
Containertrafik från Canada » 2
Dubai » 0
Ekonomi » 1
Export Containers, Nordamerika » 1
Export Iran » 1
Export Privatpersoner » 8
Export RORO » 4
Export RORO, Mellanöstern » 1
Export Styckegods till Afrika » 9
Filer & dokument » 0
Filkollektion » 0
Fjärran östern » 1
Fjärran Östern, Kina » 0
Flytta utomlands » 1
Handelskammareintyg » 2
Import Baltimore » 3
Import Florida » 2
Import Houston » 6
Import Los Angeles » 3
Import Miami » 2
Import New York » 2
Import San Fransisco » 2
Importera Båt från USA » 3
Importera Bil från USA » 10
Importera bil via Holland » 21
Insurance » 0
IT och Telekom » 0
Nordtrafik AB » 4
Nordtrafik Terminal » 2
Nordtrafik.SE » 1
Öppettider och ledighet » 22
Övrigt » 2
Paketservice New York - Göteborg » 1
Priser och kostnader » 2
Prislistor » 0
Regler och regelverk » 13
Shipping for dummies: Märkning » 1
Shipping for dummies: Roro Gbg » 0
Tjänster » 1
Tracker » 0
Trafikinformation » 74
Transportförsäkring » 1
Tullverk och tull » 166
Veteranbilsförtullning i Sverige sk 12% » 2
Wheels & Wings » 6
Nordtrafik AB: Kontakta oss | Feedback | Sponsring
Tjänster: Tracker | Import | Importkalkyler | Export | Förtullning | Nordtrafik.SE | Översikt webbplats
Nyheter: Containerförmedling | Containertrafik | Containertrafik från Canada | Dubai | Ekonomi | Export Containers, Nordamerika | Export Iran | Export Privatpersoner | Export RORO | Export RORO, Mellanöstern | Export Styckegods till Afrika | Filer & dokument | Filkollektion | Fjärran östern | Fjärran Östern, Kina | Flytta utomlands | Handelskammareintyg | Import Baltimore | Import Florida | Import Houston | Import Los Angeles | Import Miami | Import New York | Import San Fransisco | Importera Båt från USA | Importera Bil från USA | Importera bil via Holland | Insurance | IT och Telekom | Nordtrafik AB | Nordtrafik Terminal | Nordtrafik.SE | Öppettider och ledighet | Övrigt | Paketservice New York - Göteborg | Priser och kostnader | Prislistor | Regler och regelverk | Shipping for dummies: Märkning | Shipping for dummies: Roro Gbg | Tjänster | Tracker | Trafikinformation | Transportförsäkring | Tullverk och tull | Veteranbilsförtullning i Sverige sk 12% | Wheels & Wings |
Nordtrafik AB - Internationella transporter © 1946 - 2023