Besök Nordtrafik AB på Facebook!Besök Nordtrafik AB på Twitter!Prenumerera på Nordtrafik ABs RSS-flöde!

Bokning av godstransport


Är du en registrerad Tracker?
Om du glömt dina uppgifter till ditt Trackerkonto trycker du här.
 Ja  Nej 

Allmänna speditions- och uppdragsvillkor

Alla uppdrag utförs som förmedlare i enlighet med NSAB 2000. Nordtrafik ansvarar som transportör endast när Nordtrafik uttryckligen åtagit sig ett sådant ansvar eller utfärdat konossement i eget namn. Annars ansvarar Nordtrafik som förmedlare.
De allmänna villkoren NSAB 2000 finns att tillgå genom denna länk.
Nordtrafik svarar inte för lösgods packat i bilar.

Godsdetaljer

Referensnummer
(offertnummer eller liknande)


* Orderriktning
 Import
 Export

* Från - Port Of Loading * Till - Port Of Discharge
Hur kommer godset till Terminal
(till Port Of Loading)
Hur kommer godset från Terminal
(från Port Of Discharge)
 Transporteras av Nordtrafik AB
 Levereras i egen regi

 Transporteras av Nordtrafik AB
 Hämtas i egen regi

Upphämtningsadress Port Of Loading Leveransadress Port Of Discharge
Gods önskas transporteras som
 Roro
 Container
 Ospecificerat

* Försäkringsvärde
(ange bara siffror i SEK)
* Försäkringstyp


Ingen försäkring
A-villkor
C-villkor
Försäkring tecknas med Länsförsäkringar via Nordtrafik AB

Försäkringspremie
(fylls i automatiskt - SEK)
* Inköpsvärde
(ange bara siffror i USD)


* Lasttyp * Är det flyttgods?
 Fordon
 Båt
 Lösgods

 Nej, det är inte flyttgods.
 Ja, det är flyttgods.


Säljare

* Förnamn * Efternamn
Företag Person / Org.Nummer
EIN#


* Adress * Postnummer
* Postadress * Stat
* Land * Telefon
Telefax Mobiltelefon
* E-postadress Anmärkningar

Genom att klicka på knappen "Godkänn och Boka" godkänner du de Allmänna speditions- och uppdragsvillkor som Nordtrafik AB har angett ovan.
Hjälpavsnitt för Godsdetaljer

 • Är du en registrerad Tracker? - Om du redan är registrerad som Tracker väljer du Ja och fyller i dina inloggningsuppgifter, då knyts din bokning till detta konto. Om du inte är registerad Tracker väljer du Nej och registrerar snabbt dina uppgifter, då skapas ett Tracker-konto och du kan sedan göra din bokning.

  Kunduppgifter - Kontrollera gärna att du har upp-daterade kunduppgifter då dessa utgör underlag för bokningen. Detta gör du genom att logga in i ditt Tracker-konto och sedan klicka på inställningar.

 • Referensnummer - Här fyller du i första hand i ett offertnummer om du fått ett sådant från oss. Du kan även fylla i dina egna referenser här.

 • Orderriktning - Välj import om du tar in gods och export om du skall skeppa ut gods.

 • Hur kommer godset till Terminal (port of loading) - När det gäller bilar kan vi anordna transport till terminal men då krävs det att fordonet är rullbart och helst körbart. Normalt sett är det billigast och enklast om säljaren anordnar detta.

 • Hur kommer godset från Terminal (port of discharge) - Om du vill att vi transporterar ditt gods i Sverige eller till stora delar av EU för slutleverans till dörr kan vi vara behjälpliga med detta här.

 • Från - Port Of Loading - Här väljer du vilken hamn du skall transportera ditt gods ifrån.

 • Till - Port Of Discharge - Här väljer du vilken hamn som skall ta emot ditt gods.

 • Roro - Betyder att fordonet körs av och på fartyget, roll on roll off. Detta alternativ kan bara användas om bilen är fullt körbar. Vidare får man inte lägga något i bilen.

 • Container - Del i container eller full container. Bilar behöver inte fungera för detta skeppningsalternativ. Observera att Nordtrafik inte ansvarar för löst gods i bilen, men det är fullt möljigt att skeppa på detta vis "på egen risk".

 • Ospecificerat - Osäker på vilket sätt ditt gods ska skeppas? Låt Nordtrafik AB avgöra detta genom att markera detta alternativ.

 • Försäkring - Nej, ingen försäkring - Som fraktköpare har du mycket små möjligheter att få kompensation för eventuella skador. Skulle olyckan vara framme krävs det att transporten är riktigt försäkrad. Vill du ha mer detaljer om försäkring ring oss på 031 - 65 61 80. Att transportera gods över Atlanten helt utan försäkring är att ta en risk som du måste vara medveten om innan du stiger in i det hela. Skulle du förlora lasten under sjöresan så är det så illa att man måste betala frakten ändå. Går fartyget på grund måste alla som har last i båten solidariskt bidraga till varvsvistelsen, och den kan bli dyr.

 • Försäkring - A-villkor - Försäkring tecknas med Länsförsäkringar. Den bästa försäkringen, som också täcker eventuella skador som kan uppstå i samband med lastning, transport och lossning. Repor och rispor kan inte försäkras bort. Med självrisk SEK 3.500,-

 • Försäkring - C-villkor - Försäkring tecknas med Länsförsäkringar. Passar till containers som du själv lastat. Du får ett bra skydd mot förluster och så kallade gemensamt haveri. Utmärkt för renoveringsobjekt. Saknar självrisk.

 • Försäkringsvärde - Ange beloppet som du vill försäkra för.

 • Inköpsvärde - Ange beloppet med siffror och i USD.
Arkiverade nyheter

Antal

Cabo Verde » 1
Containerförmedling » 0
Containertrafik » 4
Containertrafik från Canada » 2
Dubai » 0
Ekonomi » 1
Export Containers, Nordamerika » 1
Export Privatpersoner » 8
Export RORO » 4
Export RORO, Mellanöstern » 1
Export Styckegods till Afrika » 9
Filer & dokument » 0
Filkollektion » 0
Fjärran östern » 1
Fjärran Östern, Kina » 0
Flytta utomlands » 1
Handelskammareintyg » 2
Import Baltimore » 3
Import Florida » 2
Import Houston » 6
Import Los Angeles » 3
Import Miami » 2
Import New York » 2
Import San Fransisco » 2
Importera Båt från USA » 3
Importera Bil från USA » 10
Importera bil via Holland » 21
Insurance » 0
IT och Telekom » 0
Nordtrafik AB » 4
Nordtrafik Terminal » 2
Nordtrafik.SE » 1
Öppettider och ledighet » 22
Övrigt » 2
Paketservice New York - Göteborg » 1
Priser och kostnader » 2
Prislistor » 0
Regler och regelverk » 13
Shipping for dummies: Märkning » 1
Shipping for dummies: Roro Gbg » 0
Tjänster » 1
Tracker » 0
Trafikinformation » 74
Transportförsäkring » 1
Tullverk och tull » 167
Veteranbilsförtullning i Sverige sk 12% » 2
Wheels & Wings » 6
Nordtrafik AB: Kontakta oss | Feedback | Sponsring
Tjänster: Tracker | Import | Importkalkyler | Export | Förtullning | Nordtrafik.SE | Översikt webbplats
Nyheter: Cabo Verde | Containerförmedling | Containertrafik | Containertrafik från Canada | Dubai | Ekonomi | Export Containers, Nordamerika | Export Privatpersoner | Export RORO | Export RORO, Mellanöstern | Export Styckegods till Afrika | Filer & dokument | Filkollektion | Fjärran östern | Fjärran Östern, Kina | Flytta utomlands | Handelskammareintyg | Import Baltimore | Import Florida | Import Houston | Import Los Angeles | Import Miami | Import New York | Import San Fransisco | Importera Båt från USA | Importera Bil från USA | Importera bil via Holland | Insurance | IT och Telekom | Nordtrafik AB | Nordtrafik Terminal | Nordtrafik.SE | Öppettider och ledighet | Övrigt | Paketservice New York - Göteborg | Priser och kostnader | Prislistor | Regler och regelverk | Shipping for dummies: Märkning | Shipping for dummies: Roro Gbg | Tjänster | Tracker | Trafikinformation | Transportförsäkring | Tullverk och tull | Veteranbilsförtullning i Sverige sk 12% | Wheels & Wings |
Nordtrafik AB - Internationella transporter © 1946 - 2024