Besök Nordtrafik AB på Facebook!Besök Nordtrafik AB på Twitter!Prenumerera på Nordtrafik ABs RSS-flöde!

Export - Kostnad och bokning


Att göra en export är inte så komplicerat som det kan verka men då är det också viktigt att vi får den information vi behöver och att man följer de riktlinjer som ges av oss för att allt skall bli rätt och flyta på. Det finns vissa saker som ni skall tänka på.
 • Från ( port of loading ) och Till ( port of discharge )
  • Ange alltid från var du vill att ditt gods skall skeppas och vart det skall tas emot, adress inklusive land.

 • Avsändare ( shipper ) och mottagare ( consignee )
  • Anges alltid med personnamn, förnamn och efternamn, person-nummer, telefon, epost och adress.

 • Mått på det som skall transporteras
  • Anges alltid i längd, bredd samt höjd och det är de yttersta måtten som gäller.
  • Vikt är något som krävs och anges i kilogram.

 • Varuslag
  • För att bland annat förtullning och pris skall bli korrekt behöver vi veta vad det är för typ av gods exempelvis flyttgods, fordon etc. Gärna en inventarielista.

 • Värde på det som skall transporteras
  • Vad är värdet på det du skickar? Detta är till för tullen och försäkringsfrågor.

 • Skeppningssätt
 • Certifikat
 • När skall det skeppas
  • Det är viktigt att vi vet när du skall skeppa ditt gods. Dels för planering och dels för att kunna ge så korrekta uppgifter som möjligt till dig.

Om du fått en offert av oss baserat på ovan nämnda uppgifter så är det också viktigt att komma ihåg att Om detta inte skulle stämma i verkligheten så kan det tillkomma kostnader och besvär som bara är onödiga. Så rätt information ger rätt förfarande och pris.

Förfarandet är tämligen enkelt och är enligt nedan lista.
 • Prisförfrågan - Du skickar oss en prisförfrågan.

 • Offert - Vi skickar dig en offert. Om du godkänner vår offert bokar vi godset och begär in papper och information som eventuellt kan ha missats, registeringsbevis, personuppgifter etc.

 • Bokning - När bokningen är gjord kommer vi att ge dig skeppnings-instruktioner. Exempelvis var du skall lämna in gods, avseglingsdatum etc.

 • Fakturering - När bokningen är gjord kommer vi att skicka dig en faktura som ska betalas per omgående. När fakturan är betald kommer du att få alla skeppningsdokument och papper som rör bokningen.

 • Terminal - Du lämnar in gods på av oss givna kriterier.

 • Skeppning - Godset lastas och skeppas.
Genvägar - Export

Prisförfrågan
Boka upp gods för export
Kontakta oss
Bureau Veritas

Filer & dokument - Export

Exportfullmakt

Prislistor - Export

Export container West Africa
Export container East AfricaAllmänna speditions- och uppdragsvillkor:

Alla uppdrag utförs som förmedlare i enlighet med NSAB 2000. Nordtrafik ansvarar som transportör endast när Nordtrafik uttryckligen åtagit sig ett sådant ansvar eller utfärdat konossement i eget namn. Annars ansvarar Nordtrafik som förmedlare. De allmänna villkoren NSAB 2000 finns att tillgå genom denna länk. Nordtrafik svarar inte för lösgods packat i bilar.
Arkiverade nyheter

Antal

Containerförmedling » 1
Containertrafik » 4
Containertrafik från Canada » 2
Dubai » 0
Ekonomi » 1
Export Containers, Nordamerika » 1
Export Iran » 1
Export Privatpersoner » 8
Export RORO » 4
Export RORO, Mellanöstern » 1
Export Styckegods till Afrika » 9
Filer & dokument » 0
Filkollektion » 0
Fjärran östern » 1
Fjärran Östern, Kina » 0
Flytta utomlands » 1
Handelskammareintyg » 2
Import Baltimore » 3
Import Florida » 2
Import Houston » 6
Import Los Angeles » 3
Import Miami » 2
Import New York » 2
Import San Fransisco » 2
Importera Båt från USA » 3
Importera Bil från USA » 10
Importera bil via Holland » 21
Insurance » 0
IT och Telekom » 0
Nordtrafik AB » 4
Nordtrafik Terminal » 2
Nordtrafik.SE » 1
Öppettider och ledighet » 22
Övrigt » 2
Paketservice New York - Göteborg » 1
Priser och kostnader » 2
Prislistor » 0
Regler och regelverk » 13
Shipping for dummies: Märkning » 1
Shipping for dummies: Roro Gbg » 0
Tjänster » 1
Tracker » 0
Trafikinformation » 74
Transportförsäkring » 1
Tullverk och tull » 166
Veteranbilsförtullning i Sverige sk 12% » 2
Wheels & Wings » 6
Nordtrafik AB: Kontakta oss | Feedback | Sponsring
Tjänster: Tracker | Import | Importkalkyler | Export | Förtullning | Nordtrafik.SE | Översikt webbplats
Nyheter: Containerförmedling | Containertrafik | Containertrafik från Canada | Dubai | Ekonomi | Export Containers, Nordamerika | Export Iran | Export Privatpersoner | Export RORO | Export RORO, Mellanöstern | Export Styckegods till Afrika | Filer & dokument | Filkollektion | Fjärran östern | Fjärran Östern, Kina | Flytta utomlands | Handelskammareintyg | Import Baltimore | Import Florida | Import Houston | Import Los Angeles | Import Miami | Import New York | Import San Fransisco | Importera Båt från USA | Importera Bil från USA | Importera bil via Holland | Insurance | IT och Telekom | Nordtrafik AB | Nordtrafik Terminal | Nordtrafik.SE | Öppettider och ledighet | Övrigt | Paketservice New York - Göteborg | Priser och kostnader | Prislistor | Regler och regelverk | Shipping for dummies: Märkning | Shipping for dummies: Roro Gbg | Tjänster | Tracker | Trafikinformation | Transportförsäkring | Tullverk och tull | Veteranbilsförtullning i Sverige sk 12% | Wheels & Wings |
Nordtrafik AB - Internationella transporter © 1946 - 2023